Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å videreutvikle vårt gode team?

Revmatologisk avdeling HNT har nå ledig fastavdelingsoverlegestilling i 100%. Oppstart etter nærmere avtale.
Levanger har ca. 20.000 innbyggere og er en av åtte
kommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger med totalt ca. 100 000
innbyggere. Levanger ligger 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass
(Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt
utbygd skoletilbud, et rikt kulturliv og har en flott og variert natur med kort
avstand mellom fjord og fjell.  

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for medisin
og rehabilitering. Det revmatologiske tilbudet i Helse Nord-Trøndelag utføres
ved Sykehuset Levanger, og avdelingen har et pasientgrunnlag på ca. 140 000 fra
hele den nordlige delen av Trøndelag.
Avdelingen har 3 overlegestillinger og 3 LIS stillinger p.t. 

Vi har i all hovedsak poliklinisk virksomhet.

To senger ved medisinsk avdeling disponeres for alvorlig syke pasienter og komplekse
utredninger. Avdelingen har en infusjonsenhet med ca. 650 infusjoner årlig og
en sykepleiedrevet poliklinikk. Det er et tett tverrfaglig samarbeid mellom
leger, sykepleiere og sekretærer ved avdelingen, samt andre grenspesialiteter
på sykehuset.

Vi er en del av NTNU LINK, som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU.

Det legges til rette for faglig utvikling i form av deltagelse på kurs, seminar og forskning. HUNT forskningssenter ligger like i tilknytning
til sykehuset.

Arbeidssted Sykehuset Levanger.                       

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og sykehuset for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i revmatologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i revmatologi  
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon     

Personlige egenskaper

 • Evne til god samhandling med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

Spennende faglige utfordringer med utredning av de fleste revmatiske diagnoser. Du vil møte engasjerte kolleger med stor interesse for faget. Vi jobber for kontinuerlig faglig oppdatering gjennom blant annet undervisning sammen med St. Olav og møter med nyre-, lunge- og røntgenleger. Denne fagutvekslingen bidrar til utvikling og tettere samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, dette bygger vi gjennom nært samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen.

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Kolic-Johnsen
Tittel: Kst. Avdelingsleder
Telefon: 74097504
E-post: kristinejohnsen.knudsen@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Revma, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger