Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ved Intermediær døgnbehandlingsenhet  har vi fra og med 03.10.2022 ledig fast stilling som Overlege.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom hjemmesykehus og Intermediær Døgnbehandlingsenhet. I tillegg er det etablert et dagtilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. 
Ved Intermediær døgnbehandlingsenhet er det fra 1.10.2022 ledig 100 % overlege stilling. Enheten er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Enheten har fokus på kognitiv adferdsterapi. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. Enheten er tverrfaglig bemannet med overleger, psykologer, miljøterapeuter / sykepleiere og leger i spesialisering. Kan være aktuelt å inngå i avdelingens vaktordning.

BUPA har en stabil overlegegruppe og om ønskelig har du mulighet til å delta i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.

Dersom du synes stillingen virker spennende, håper vi du vil søke!

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov.
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting.
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH
 • Fordel med kompetanse på spiseforstyrrelser

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • Evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnete føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • Mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 

  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Mette Sagsveen
  Tittel: Overlege
  Telefon: 97515989
  Navn: Eli Engelsen Fjæra
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 95924933
  Arbeidssted
  Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen psykisk helse
  Kirkeveien 166
  0451 Oslo
  Søk på stillingen