Kort om arbeidsgiver
Bydel Grünerløkka har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel som er tilknyttet Grünerløkka legesenter AS.
Grünerløkka legesenter AS er et veldrevet legekontor med to erfarne fastleger, og meget god sekretærdekning. Kontoret har et pågående samarbeid Nydalen VGS helsesekretærlinjen. Kontoret befinner seg i et område med stort pasientgrunnlag, og det er derfor behov for en ny hjemmel. Grünerløkka legesenter AS har godt arbeidsmiljø og legger svært stor vekt på utdanningsmuligheter for yngre leger og studenter. De er blant annet praksissted for UiO og utenlandsstudenter og er engasjert i et prosjekt med lokalsykehus om spesialister inn i allmennpraksis.

Vi søker erfarne allmennpraktikere som er ferdige spesialister i allmennmedisin eller har påbegynt spesialisering. Legevakt og kommunalt allmennlegearbeid tilkommer i henhold til avtaleverket. Tiltredelse snarest etter avtale. De økonomiske betingelsene avtales direkte med legekontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Erfaring fra drift av legepraksis vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • Et godt læringsmiljø med mulighet for intern veileder på kontoret
 • Sterkt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode ordninger for kollegial fraværsdekning og dyktige vikarer
 • God økonomistyring
 • Langsiktig ferieplan og forutsigbar drift
 • Gode muligheter til å påvirke fremtidig drift
 • Engasjerte tillitsvalgte
 • Godt samarbeid med bydelen og mulighet for inngåelse av ALIS-avtale
 • Jevnlige møter i kollegiet
 • Et stort pasientgrunnlag med gode muligheter for rask oppbygging av listelengde
 • CGM journalsystem og Pasientsky booking
 • Mulighet for bistilling som universitetslektor UiO
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka
Kontaktpersoner
Navn: Sara Kalstad
Tittel: Fastlege og Daglig leder ved Grünerløkka legesenter AS
Telefon: 22 37 00 39
E-post: sarakalstad@gmail.com
Navn: Mari Skaugen Tindberg
Tittel: Assisterende bydelsoverlege
Telefon: 969 48 342
E-post: mari.skaugen.tindberg@bga.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 42
0560 OSLO
Søk på stillingen