Kort om arbeidsgiver

Klinikk for diagnostikk - Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund 

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund er plassert i Klinikk for Diagnostikk. Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal, SNR, er planlagt opna i 2025.
Molde sjukehus har eit inkluderande og aktivt LiS-miljø, både i avdelinga og elles i sjukehuset.
Radiologisk avdeling har eit utstrekt samarbeid med kliniske avdelingar. Til saman utfører avdelinga rundt 100 000 undersøkingar kvart år, fordelt på alle modalitetar.
Avdelinga har samarbeid med St. Olavs hospital om gjennomføring av deler av spesialistutdanninga.

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund har ledig:

 • Fast stilling for lege i spesialisering frå 01.09.2022
 • Vikariat for lege i spesialisering i perioden 01.09.2022 - 01.03.2024

Attestar/tenestebevis frå  ev. tidligare arbeidsforhold må lastast opp som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Som LIS i radiologi i Molde vil du få arbeide med eit breitt utvalg av radiologiske undersøkingar
 • Som fersk LIS er arbeidsoppgåvene først og fremst innan CT, ultralyd og konvensjonell røntgen, etter kvart intervensjon av ulik art, og også MR
 • Avdelinga dekkjer Molde og Kristiansund, med tilstadesvakt i Molde. Det kan leggast til rette for noko arbeidstid i Kristiansund

Kvalifikasjonar

 • Tidligare erfaring frå radiologi kan gi fortrinn ved tilsetting
 • Gjennomført norsk LIS1, eller godkjent turnusteneste etter gammal ordning
 • Du må mestre norsk, eller eit anna skandinavisk språk, både muntleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Som LIS i radiologi bør du ha god klinisk forståingGode evner til samarbeid.
 • Vi har stor grad av samarbeid med legar i andre avdelingar, med radiografar og med andre faggrupper
 • Ein bør vere lærevilleg og fagleg interessert

Vi tilbyr

 •  Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Odd Arne Haram
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41422916
E-post: Odd.Arne.Haram@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE
Søk på stillingen