Kort om arbeidsgiver
OM STILLINGEN

Vår fylkeslege gjennom mange år går over i ny stilling og Statsforvalteren i Agder utlyser nå fast stilling som fylkeslege/ avdelingsdirektør, med tiltredelse fra 01.10.22.

Helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren har oppgaver fra flere departementer og direktorater. Avdelingsledelsen består av fylkeslege/avdelingsdirektør og assisterende direktør. Avdelingen har ca 32 ansatte og er for tiden organisert i 4 team som er tverrfaglig sammensatt.

Avdelingen skal sikre rettigheter for den enkelte etter helse-, omsorgs- og sosiallovgivningen. Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og de sosiale tjenestene i fylket. Tilsynet skjer ved dels planlagte og delshendelsesbaserte tilsyn mot kommuner, spesialisthelsetjenesten og virksomheter.

Helse- og sosialavdelingen har ansvar for gjennomføring av statlig politikk, blant annet folkehelsearbeid, kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i NAV, og oppfølging av statlige handlingsplaner.

Avdelingen har dessuten et omfattende ansvar for tildeling av tilskudd til kommuner, i tillegg til utviklingsarbeid og informasjons- og veiledningsansvar.

Bli bedre kjent med oss ved å se vår rekrutteringsfilm på YouTube: https://youtu.be/deLyIYwt8hw


ANSVARSOMRÅDER

Fylkeslegen/avdelingsdirektøren inngår i Statsforvalterens ledergruppe og har følgende ansvarsområder:
 • overordnet faglig og administrativt ansvar for avdelingens resultater, og for at avdelingens leveranser gjenspeiler fylkets behov
 • ansvar for å lede og utvikle arbeidet i avdelingen
 • økonomi-, resultat- og personalansvar for avdelingen
 • virksomhetsplanlegging og risikostyring
 • ta initiativ til samarbeid og samordning, både internt og med kommuner, fylkeskommune og andre offentlige og private aktører
 • kontakt med media og informere internt og eksternt


KVALIFIKASJONSKRAV

Vi søker en dyktig leder med:
 • medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
 • klinisk erfaring og god faglig innsikt i viktige deler av avdelingens arbeidsoppgaver
 • god formidlingsevne og evne til å uttrykke seg klart skriftlig og muntlig på norsk
 • norsk førerkort, klasse B
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres
Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og søker deg som evner å sortere og analysere større informasjonsmengder effektivt og treffsikkert. Som leder av helse- og sosialavdelingen må du ha evne til å inspirere, motivere og videreutvikle medarbeiderne dine. Du må prioritere, delegere, ta avgjørelser og skape resultater. Du må legge vekt på samarbeid og samordning.

Vi søker etter en person som har:
 • forståelse for betydningen av godt samspill i embetet og hele Agder
 • kunnskap og forståelse for helse- og sosialtjenestenes organisering og oppgaver
 • gode analytiske og strategiske evner
 • relasjonell kompetanse og som er løsningsorientert
 • gjennomføringsevne og som er en pådriver
 • gode samarbeidsferdigheter

VI TILBYR
 • avlønning som fylkeslege, kode 0779, i spennet kr 980 000 –1 200 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i en spennende region som også har betydelige utfordringer på helse og levekårsområdene
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • dyktige kolleger i et godt sosialt- og faglig miljø, med høy kompetanse og stort engasjement
 • gode arbeidstidsordninger, og en familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, låns-, og forsikringsordninger (det blir trukket 2% pensjonsinnskudd av lønnen)
 • nye, moderne lokaler på Fløyheia i Arendal sentrum
Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder. Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Søkeren vil da bli informert om dette i forkant, jf. offentleglova § 25.

Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det.  Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, seksuell legning, funksjonsevne eller hull i CV-en til å søk

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:
 • statsforvalter Gina Lund, tlf. 37 01 78 81, glund@statsforvalteren.no
 • assisterende statsforvalter Knut Berg, tlf. 37 01 75 01, fmavkbe@statsforvalteren.no
Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søknadsfrist: 29. mai 2022
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Gina Lund
Tittel: statsforvalter
Telefon: 37 01 78 81
E-post: glund@statsforvalteren.no
Navn: Knut Berg
Tittel: assisterende statsforvalter
Telefon: 37 01 75 01
E-post: fmavkbe@statsforvalteren.no
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL
Søk på stillingen