Kort om arbeidsgiver
Rådgivende overlege i inntil 60 % stilling – Helfo kontroll

Vi ønsker å rekruttere en dyktig og engasjert rådgivende overlege til vårt kontrollmiljø i Fredrikstad. Den som tilsettes, vil inngå i et tverrfaglig kollegium med saksbehandlere og rådgivere med variert kompetansebakgrunn.

Helfo har flere rådgivende overleger knyttet til andre styringslinjer i organisasjonen. I Helfo kontroll har vi i dag én rådgivende overlege i 40 % stilling. Vi ønsker nå å tilsette ytterligere én rådgivende overlege i inntil 60% stilling. Det forutsettes at du arbeider klinisk parallelt med stillingen i Helfo, alternativt er du er en erfaren lege med bakgrunn som fastlege.

Formålet til Helfo kontroll er å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri. Vi formidler kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.  

Arbeidsoppgaver
Som vår rådgivende overlege skal du bidra til å avklare de medisinske forholdene i kontrollsaker, herunder gjennomgå dokumentasjon for å
 • vurdere om det er relevant sammenheng mellom diagnose/ tilstand og behandlingen
 • vurdere takstbruk opp mot diagnose/tilstand
 • vurdere om det foreligger tilstrekkelig medisinsk dokumentasjon i enkeltsaker for å begrunne takstbruk
 • vurdere om behandling er medisinsk nødvendig
 • bistå saksbehandler i å tolke, forstå og formidle medisinske opplysninger
 • bistå i vurdering av praksis og takstbruk
 • bistå i identifisering og prioritering av risiko
I tillegg vil følgende arbeidsoppgaver være aktuelle:
 • delta i samarbeidsgrupper, faglige fora og møter etter behov
 • bistå i kommunikasjon med behandlere og eksterne aktører om medisinskfaglige emner
 • bidra med faglig rådgivning i tilknytning til, og eventuelt vitne i, straffesaker
 • bidra til at nødvendige medisinske perspektiver inngår i utviklingsarbeidet på Helfos forvaltningsområder
Helfo som virksomhet er i stadig utvikling, og du må regne med endringer i ansvarsområder og organisatorisk plassering. 

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har:
 • medisinsk embetseksamen og gyldig norsk autorisasjon
Det er ønskelig at du har:
 • gyldig godkjenning i Norge som spesialist i allmennmedisin
 • fersk klinisk erfaring fra fastlegepraksis 
Personlige egenskaper
Du bør ha
 • faglig integritet  
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • gode samarbeidsevner
 • ferdigheter i å tilegne deg ny kunnskap raskt
Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en virksomhet med en samfunnsviktig funksjon
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for hjemmekontor 
 • aktivitet/trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens pensjonskasse
Ansettelse som rådgivende overlege (stillingskode 1250). Aktuelt lønnsspenn ligger mellom kr 800.000,- og 950.000,- i 100% stilling. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

I Helfo mener vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik kompetanse og livserfaring bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget på en bedre måte. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. 

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Du må i så fall oppfylle visse krav. Les mer om positiv særbehandling på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk for Helfo.

Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Du må laste opp relevante vitnemål og attester når du søker stilling hos oss. Du finner vitnemål og/eller karakterutskrifter fra vitnemålsportalen på jobbnorge.no. 

Vi utarbeider offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Du blir varslet om reservasjon ikke tas til følge. Vi gjør oppmerksom på at CV-en din blir benyttet i utvidet søkerliste.

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
HELFO
Kontaktpersoner
Navn: Ole Trapness
Tittel: Seksjonssjef kontroll
Telefon: 91371338
Navn: Gry Hege Ahlgren
Tittel: Styringslinjedirektør kontroll
Telefon: 91641822
Hjemmeside
Arbeidssted
Dokka 6
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen