Kort om arbeidsgiver
Vår medisinsk ansvarlig lege over 22 år går over i rådgivende lege stilling i Unicare. Unicare Friskvern søker derfor engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i 60-100% stilling. Spesialist i allmennmedisin med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering er og av interesse.

Unicare Friskvern er en privat leverandør til det offentlige innen Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering. Vi tilbyr kartlegging og vurdering og dagrehabilitering av pasienter med muskel-bløtdelssmerter, rehabilitering av pasienter med CFS/ME samt sykelig overvekt voksne og barn. I tillegg driver vi et treningssenter.

Våre pasienter tilbys individuelt tilrettelagt rehabiliteringsprogram, individ- og gruppebasert. Vi har samhandling og brukermedvirkning i fokus.

Vi tilbyr faglig utvikling gjennom Unicares forsknings- og utviklingsprosjekter, forankret i vårt FoU-nettverk. Unicare har status som forskningsinstitusjon.

Vi søker deg som har en positiv innstilling og er motivert for å yte ditt beste for å hjelpe pasienter til bedre livsmestring og et friskere liv.


Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging og vurdering, klinisk arbeid 
 • Veiledning/undervisning av pasienter individuelt og i grupper
 • Helhetlig psykosomatisk tilnærming med god tid til å følge pasienten over tid
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling for pasientenes behandlingsplan
 • Tverrfaglig teamarbeid med øvrige faggrupper ved klinikken
 • Fagutvikling i samarbeid med øvrige leger og FOU ansvarlig
 • Bidra til medisinskfaglig kompetanseheving
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid
   
Kvalifikasjoner
 • Lege med godkjenning som spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Lege med godkjenning som spesialist i allmennmedisin med interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering er og av interesse
 • Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Generell god datakompetanse  
   
Personlige egenskaper
Vi søker deg som har evne og lyst til å jobbe i tverrfaglig team. Vi ønsker oss en legespesialist som kan bidra til utvikling av faget og klinikken som helhet. Gode samarbeidsevner vektlegges. Erfaring med kognitiv terapi er ønskelig. 

Vi tilbyr
 • Et meget stabilt, godt og friskt arbeidsmiljø 
 • Et godt tverrfaglig teamarbeid med dedikerte og kompetente medarbeidere 
 • Hyggelige lokaler, sentralt plassert i Asker sentrum i lyse og friske lokaler
 • Arbeid kun på dagtid og ingen vaktordning
 • Konkurransedyktig lønn og øvrige betingelser etter avtale
 • Gratis medlemskap ved Friskvern Aktiv treningssenter
Les mer om Unicare Friskvern på vår hjemmeside.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Friskvern
Kontaktperson
Navn: Julie Vister Nordbø
Tittel: Daglig leder Unicare Friskvern
Telefon: 90595081
E-post: julievister.nordbo@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Knud Askers vei 20 B,
1383 ASKER
Søk på stillingen