Område for psykisk og fysisk helse er ett av fem områder ved Folkehelseinstituttet. Området består av fagmiljøer med ekspertise på forskning og helseanalyse av psykisk og fysisk helse som bidrar til økt kunnskap om forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak.

Avdeling for psykiske lidelser består av omkring 20 ansatte. Forsknings- og analyseaktiviteten  dreier seg om å frembringe ny kunnskap om forekomst, årsaks- og risikofaktorer for psykiske lidelser, medikamentell behandling av psykiske lidelser samt konsekvenser av disse. Det forskes både på vanlige psykiske lidelser, som angst og depresjon, og mer sjeldne alvorlige lidelser, som bipolar lidelse og schizofreni. Avdelingen har også flere prosjekter knyttet til misbruk og avhengighet av legemidler og rusmidler og smertebehandling. 

Vi søker nå forsker i fast stilling som skal bidra til å styrke og videreutvikle avdelingens forskning innen legemiddelepidemiologi ved bruk av data fra nasjonale helseregistre og helseundersøkelser. Det er ønskelig at forskeren som ansettes kan lede et prosjekt om bruk av antipsykotiske legemidler blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser samt bidra til og utvikle andre prosjekter innen legemiddelepidemiologi ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forskning og helseanalyse innen avdelingens og områdets fagområder
 • Ta ansvar for oppdrag innen rådgivning, helseanalyse og forskning
 • Utvikle og lede forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • Søke om og tilrettelegge data fra registre og helseundersøkelser
 • Koble og analysere store datasett
 • Søke om nødvendige tillatelser og godkjenninger i forskningsprosjekter
 • Publisere forskningsresultater i anerkjente internasjonale tidsskrifter
 • Bidra i skriving av rapporter og formidling av fagstoff til allmennheten
 • Samarbeide med forskere på instituttet, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller PhD innen medisin, psykologi, farmasi, epidemiologi eller annet relevant fagfelt
 • Bred forskningsportefølje med bruk av kvantitative statistiske metoder
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år, fortrinnsvis som første- eller sisteforfatter
 • Gode kunnskaper i epidemiologiske forskningsmetoder og statistikk
 • Erfaring i bruk av statistisk programvare (Stata, SPSS, R, eller tilsvarende)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk

I tillegg er det en fordel med erfaring innen ett eller flere av disse områdene

 • Sammenstilling og analyse av store datasett
 • Analyse av registerdata
 • Legemiddelepidemiologiske studier
 • Erfaring fra eller god kjennskap til psykisk helsevern og klinisk bruk av psykofarmaka
 • Prosjektledelse
 • Søknader om forskningsmidler
 • Forskningsformidling for allmennheten
 • Deltagelse i større forskningssamarbeid
 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, nøyaktig, ansvarsbevisst og med god gjennomføringsevne
 • Entusiastisk og evne til å motivere folk rundt deg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Et hyggelig, dynamisk og aktivt forskningsmiljø
 • Stilling som Forsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Ragnar Nesvåg
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: +47 97504831
E-post: ragnar.nesvag@fhi.no
Navn: Ingvild Odsbu
Tittel: Seniorforsker
Telefon: +47 41454379
E-post: ingvild.odsbu@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet FHI
Sandakerveien 24 c
0473 Oslo