Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Ved avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin har vi ledig følgende stillinger for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativt spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet:
 • 100 % fast stilling ved poliklinikken, Arendal.
 • 100 % fast stilling ved poliklinikken, Kristiansand  
 • 100 % fast stilling ved Avgiftningsenheten, Kristiansand. 
Poliklinikken i Arendal har tilholdssted ved sykehuset i Arendal, nærhet til psykiatri og somatikk. Den består av 22 årsverk, fordelt på bl.a. overleger (psykiater/rusmedisin), LIS og psykologspesialist/psykolog, i tillegg til ansatte med høyskoleutdanning.

Poliklinikken i Kristiansand ligger i nærheten av ARA sin hovedadministrasjon og døgnenheter. Den består av 35 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Begge poliklinikkene er for tiden organisert i tre team: Allmennteam, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Avgiftningsenheten i Kristiansand holder til på Kongsgård allè sammen med hovedadministrasjon i ARA, flere døgnenheter, ARA FACT og forskningsenhet. Avgiftningsenheten har 12 døgnplasser inkl. ei akuttseng, Vi vektlegger medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring av videre forløp og motiverer til endring. Enheten har 22 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Det er ønskelig å ha 2 overleger i rus- og avhengighetsmedisin, hvorav 1 alternativt kan være allmennspesialist eller annen relevant spesialist.

Vi er en fremoverlent avdeling som har flere spennende forskningsprosjekter. Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet. Vi har lang erfaring med behandling innenfor 12-trinns modellen, vi var først i Norge med å starte eget TSB Fact team og vi har behandlere som har vært i ulike medier og fortalt om vellykka pasientforløp. 

Vi er for tiden i en prosess hvor det utredes behov for egen Rusakutt, og hvordan dette kan organiseres slik at pasienten får en best mulig tjeneste. Som overlege ved ARA kan du være med å påvirke og utvikle fremtidig rusbehandling ved Sørlandet sykehus.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling jf. pakkeforløp av rusmiddelavhengige, spillavhengighet samt komorbiditet, inkl. LAR-pasienter.
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med et tverrfaglig team om enkelte beslutninger i pasientens behandlingsforløp.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativ spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet..
 • Klinisk erfaring med pasienter som har behov for rusbehandling.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt. Evt. nordisk språk.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid/teamarbeid vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Foruten spesialister i rus har vi leger med bakgrunn fra nevrologi, indremedisin, allmennmedisin og psykiatri. Flere av legene har dobbeltspesialiteter.
 • Det er viktig for oss at pasienten er i sentrum, vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Les mer om flotte Sørlandet her, om idylliske Arendal her og opplev Kristiansand her.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Sørsvann
Tittel: Enhetsleder ved poliklinikken i Arendal
Telefon: 950 53 797
Navn: Olav Lien
Tittel: Enhetsleder ved poliklinikken i Kr.sand
Telefon: 958 51 821
Navn: Majbritt Legind Jakobsen
Tittel: Enhetsleder ved Avgiftninga i Kristiansand
Telefon: 902 71 155
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kristiansand og Arendal
Kongsgård alle 71
4632 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen