Kort om arbeidsgiver
Spennende mulighet kun 1t 30min fra Oslo!
Ledige fastlegehjemmel eller vikariat
 
Sandefjord kommune satser på fastlegene sine og har vedtatt flere gode stimuleringstiltak både for de som ønsker å kjøpe hjemmel eller prøve seg i et vikariat. Her kan du velge fastlønn eller næringsdrift som vikar og prøve deg i allmennpraksis – verdens beste fag!
 
Sandefjord kommune har ekstra støtteordninger for fastlegeordningen:
 
-          Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.
-          Kommunal sykelønnsordning for fravær fra praksis ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år.
-          Forsterket basistilskudd per listepasient inntil 1000 pasienter, som gir mulighet til reduksjon i pasientliste ved ønske om dette.
-          Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen slik at du lett kan komme i kontakt med kommuneoverlege
-          2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
-          Svært gunstig ALIS avtale med bla praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av kurs utover det man får av fondene osv.
 
Sandefjord kommune satser på legetjenester og søker alltid å utvikle tilbudet til vår befolkning, dersom denne stillingen blir besatt finnes det andre stillinger i kommunen, både faste og næringsdrivende. Så send inn en søknad om du ønsker deg til solskinnskysten, så kontakter vi deg!
 
Om kommunen
Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt. Vi har 3 kommuneoverleger hvor 2 jobber direkte med å utvikle legetjenestene.

Økonomisk støtte:
Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen skaffer veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at du kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis.

_________________________________________________________________

Helsehuset Stokke-Legene 1 fastlegehjemmel/vikariat – listestørrelse 950 pasienter.


Helsehuset Stokke er et samarbeid mellom fire fastleger, tre manuellterapeuter, kiropraktor, massasjeterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, og samtaleterapeut. Lokalisert midt mellom sentrum og E18 i Stokke, men gangavstand til togstasjon.   
  • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel eller vikariat i denne, med oppstart fra oktober eller etter avtale.
  • Legehuset er et 4-legesenter, 3 helsesekretærer med lang fartstid og 1 sykepleier.
  • Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen er skreddersydd for allmennpraktisk drift.
  • Det er tatt i bruk moderne IT-løsninger Infodoc Plenario journalsystemet; Microlog betaningsautomat.
  • Listestørrelsen er på maks 950 pasienter – kan reduseres til 800 hvis ønskelig.
  • Legehuset har velordnet økonomi og lave fellesutgifter utover det som dekkes av basistilskudd. Med 950 pasienter på listen dekkes dette av basistilskudd + ca 10.000kr per måned. Dersom man velger å redusere pasientlisten vil denne summen øke noe grunnet lavere basistilskudd.
  • Sentralt plassert med gangavstand til buss og togstasjon.
 ________________________________________________________________

Søknadsfrist: fortløpende
Oppstart: oktober eller etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Martha Christine Lamøy
Tittel: Kommuneoverlege (Fastlegeansvarlig)
Telefon: 92040284
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig)
Telefon: 91847127
E-post: Alfrida.sofie.doksrod@sandefjord.kommune.no
Arbeidssted
Helsehuset Stokke
Stokkeveien 55
3160 STOKKE
Søk på stillingen