Kort om arbeidsgiver
Vil du være fastlege i Elverum med 8.2 avtale ?

Elverum kommune oppretter et kommunalt legesenter der vi har behov for 2 fastleger med lister på ca1000 pasienter på hver liste.

Avtalene vil være med bakgrunn i pkt. 8.2 i ASA 4310, der legen er selvstendig næringsdrivende og beholderegenandeler og refusjoner fra Helfo, og kommunen står for drift av senteret med utstyr oghjelpepersonell.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Vi tilbyr smågruppe med opplæring og veiledning individuelt og i gruppe for nye fastleger.

Det kommunale legesenteret er lokalisert i sentrum av Elverum, nye romslige lokaler, er velutstyrt medeget laboratorium, skiftestue, EKG, BT måling o.l. Senteret vil i oppstarten ha 4 leger, men kan være aktuelt å utvide med flere leger og andre kommunaleoppgaver etter hvert.

Arbeidsoppgaver
  • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege 
  • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværsvikariater
  • Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen
  • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum.Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering
  • Lege med turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del 1  (LIS1)
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
  • Gode datakunnskaper
  • Erfaring med e-konsultasjoner
  • God kunnskap om norsk helselovgivning
Personlige egenskaper
  • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnet som fastlege
  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt godt fungerende legesenter
  • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kommunen og kollegaene
Vi tilbyr
  • Elverum kommune står for drift av senteret med lokaler, utstyr og hjelpepersonell
  • Betingelser i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS2305og ASA 4301)
  • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen
  • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse
  • Hver lege driver sin praksis som selvstendig næringsdrivende
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 993 56 680
E-post: lars.kiplesund@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM
Søk på stillingen