Kort om arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune har 16 fastlegehjemler fordelt på seks legekontorer. Det er godt kollegialt samarbeid mellom fastlegene, med et velfungerende allmennlegeutvalg. Vi utlyser én fastlegehjemmel knyttet til Løken legekontor. Listelengden er for tiden ca. 1200 pasienter.

Løken legekontor har tre legehjemler og ligger i tettstedet Løken ca. 13 km fra Bjørkelangen og 35 km fra Lillestrøm. Løken legekontor er et veldrevet legekontor med godt innarbeidede rutiner, erfarne helsesekretærer og et trivelig arbeidsmiljø. Det er ca. 3300 pasienter tilknyttet legekontoret.

Legekontoret er organisert som et DA og består av tre leger og fire fast ansatte medarbeidere i deltidsstillinger. Kontoret er utstyrt med EKG, 24 t BT-apparat, spirometri m.m. Kontoret benytter Infodoc journalsystem.
Aurskog-Høland kommune har egen legevakt lokalisert på Bjørkelangen. Hjemmelsinnehaver må delta i kommunens legevaktordning. Det er egen legevaktbil knyttet til legevakten. Allmennmedisinske offentlig legearbeid kan pålegges inntil 7,5 timer per uke.

Aurskog-Høland kommune har vedtatt nytt tiltak som skal gjøre det lettere å overta og starte opp en fastlegepraksis. Ytterligere informasjon om ordningen kan fås ved henvendelse til kommunen v/kontaktpersonen.

Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlige egenskaper vektlegges
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Det er nødvendig at søkere har førerkort for deltagelse på legevakt.

Andre opplysninger:
 • Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrifter og avtaler.
 • Kommunen søkes godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin.
 • Vilkår for overtagelse av praksisen avtales med hjemmelsinnehaver etter at kommunen har fattet vedtak om tildeling av hjemmelen.
 • Ny hjemmelsinnehaver må inngå internavtale med de andre legene på Løken legekontor.
 
Kontaktpersoner:
 • Aurskog-Høland kommune: Rådgiver Lasse Fure tlf 959 86 560.
 • Løken legekontor:
  • Fastlege Premkumar Kugapirasath, tlf. 952 19 927
  • Fastlege Berte Marie S. Enger, tlf. 900 85 989
  • Tidligere hjemmelshaver og eier fastlegepraksis Arsum Aziz, tlf. 410 19 397
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurskog-Høland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Premkumar Kugapirasath
Tittel: Fastlege
Telefon: 952 19 927
Navn: Lasse Fure
Tittel: Rådgiver
Telefon: 959 86 560
E-post: lasse.fure@ahk.no
Navn: Berge Marie S. Enger
Tittel: Fastlege
Telefon: 900 85 989
Navn: Arsum Aziz
Tittel: Tidligere hjemmelshaver og eier fastlegepraksis
Telefon: 410 19 397
Hjemmeside
Arbeidssted
Løken legekontor
Hølandsveien 2008
1960 LØKEN
Søk på stillingen