Kort om arbeidsgiver
Ny fastlegehjemmel i Steinkjer kommune ved Sannan legesenter i Steinkjer sentrum, selvstendig næringsdrivende med et kommunalt månedlig tilskudd. Oppstart snarest, eller etter avtale.
 
Steinkjer kommune lyser nå ut en ny fastlegehjemmel med "null-liste" som selvstendig næringsdrivende ved Sannan legesenter. Kommunen tilbyr kr. 200 000,- som et starttilskudd per år de to første årene. Ordningen trappes ned/avvikles i takt med evt. økt statlig tilskudd. Søker trenger ikke å kjøpe seg inn i legesenteret.
Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig. Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon. 
    
Kontoret
 Sannan legesenteret er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Convene betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Det er gode muligheter for å avhjelpe de andre legene med pasienter frem til listen er opparbeidet, noe som gir gode inntjeningsmuligheter. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke.
    
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Legene arbeider 2-delt vakt med dagvakt 08:00-18:00 og nattvakt 18:00-08:00 hvor man er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt. Legevakta er samlokalisert med bl.a. Brannvesenet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og DMS i Inntrøndelag helse- og beredskapshus.

Vi kan tilby:
  • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
  • Å få være fastlege i kommunen, og med trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
  • Kommunalt tilskudd kr. 200 000,- pr år i 2 år.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs og veiledningsgruppemøter.
  • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Det er viktig for kommunen med et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.    

Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges. 

Andre opplysninger
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.

Spørsmål vedrørende overtakelsen eller andre spørsmål vedrørende praksisen, rettes til Jan Oddvar Setten, mobil nr. 40476525 / mail: jan.setten@sannanlegesenter.no
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk HER. Søknad må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktperson
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Sannan Legesenter
Steinkjersannan 5,
7713 STEINKJER
Søk på stillingen