Kort om arbeidsgiver
Arna Clinic er et veldrevet legesenter med 2 fastleger, en privat gynekolog og en akupunktør i nye, lyse og moderne lokaler. Legesenteret ligger sentralt på Høvik med god tilgjengelighet på kollektivtransport og parkering. Klinikken er velutstyrt med lab, EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåling, operasjonsrom m.m. Kontoret benytter seg av CGM-Journalsystem og Helsenorge timebok. Vi har et godt samarbeid, felles lunsj og et kjempehyggelig arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Arna Clinic
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster (Grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått)
 • Egen veileder med ansvar for LIS 3
 
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent Enhet for Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder ved Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Arna Clinic
Sandviksveien 36
1363 HØVIK
Søk på stillingen