Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som har interesse og engasjement for trygdemedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør. Du skal gjennom ditt arbeid bidra til at flest mulig kommer i arbeid og aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innenfor NAVs intensjoner og mål.

Stillingen er plassert hos NAV Arbeid og helse Oslo, og er en ressurs- og kompetanseenhet for NAV kontorene i NAV Oslo. Enheten består av avdelingene NAV Arbeidsrådgivning, herunder Senter for jobbmestring (SFJ) og avdeling Rådgivende overlegetjeneste (ROL) samt NAV i fengsel, veterankontakt i Oslo/Viken. Rådgivende overlegetjeneste har 7 stillinger, og det er ledig fast stilling 100% som rådgivende overlege. Stillingen kan eventuelt deles i to 50% stillinger. Vi ber om at du opplyser i søknaden om du søker 50% eller 100% stilling.

Arbeidsoppgaver
Overleger skal være pådrivere og samarbeidspartnere både overfor ulike enheter innad i NAV og aktører utenfor NAV.  
Du skal arbeide som rådgiver for NAVs veiledere i oppfølging av brukere som mottar trygdeytelser, og tilby veilednings- og opplæringsvirksomhet ved byens 16 lokale NAV-kontor. Du skal være pådriver i dialogen med helsetjenesten, og gjennomføre opplærings- og undervisning i relevante fagmiljøer, herunder veiledning og samarbeid med fastlegene.
 
Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. Praksis innen relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
Gode digitale ferdigheter.
Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig.  
Det er en fordel med spesialitet innen relevant medisinsk fagområde og bred klinisk erfaring. NAV tilbyr spesialisering i samfunnsmedisin.
Trygdemedisinsk erfaring er en fordel. 

Personlige egenskaper
Faglig trygghet, interesse og forståelse for trygdemedisin og NAVs oppgaver.  
Evne til å arbeide tverrfaglig og kunne kommunisere og samarbeide med andre faggrupper, samt med veiledere uten medisinsk utdanning.  
Det legges også vekt på personlig egnethet der evne til å arbeide selvstendig, strukturert, målrettet og effektivt, samt motivere medarbeidere, er viktige egenskaper.  

Vi tilbyr
Tverrfaglig samarbeid og engasjerte kolleger.
Faglig veiledning og mulighet for kompetanseheving.
Det gis nødvendig fri for å oppnå og vedlikeholde godkjennelse som spesialist.
Vilkår i henhold til særavtale for leger i Arbeids og Velferdsetaten, inkludert arbeidstid på 36 timer pr uke i full stilling.
Fleksitid, hybrid kontorløsning og gode velferdsordninger.
God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2%)
Årslønn (100% stilling) lege i kode 0773, overlege i kode 0207 kr. 850 000 – 919 700 (Lønnstinn 81-84 i tariff LO/YS/Unio).
For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn kan vurderes.
Vi er en inkluderende arbeidsplass og tilbyr god tilrettelegging etter behov.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Gudleik Leir
Tittel: Rådgivende overlege
Telefon: 901 21 220
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
,
0164 OSLO
Søk på stillingen