Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut 4 x 100% LIS vikariater i fagfeltet radiologi. Varighet 6 mnd med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest/etter avtale.

Avdelingen er en del av et universitetssykehus med tilhørende, avanserte, medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomikapabel hjerneslagenhet, kreftkirurgi , ortopedisk kirurgi, neonatalenhet med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være seksjonert i fagspesifikke grener. Disse er: Seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst og endokrin radiologi (BDS), nukleærmedisin med PET-CT og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin nyetablerte forskningsplattform: SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk som satsingsområder. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp. 
Avdelingen er stor med nå over 200 ansatte fordelt på ca 60 leger, ca 120 radiografer og ca 40 sekretærer. Avdelingen består av "hovedrøntgen" på sykehuset samt geografisk adskilte satelitter i Sandnes og Hillevåg samt Bryst diagnostisk senter. Avdelingen disponerer et fullt spekter av radiologiske modaliteter med en moderne maskinpark.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

Delta i avdelingens klinisk radiologiske arbeid inkludert vaktarbeid. Klinisk radiologisk arbeid innebærer:  

 • Tolkning av og beskrivelse av aktuelle, radiologiske modaliteter som er naturlig gitt den/de fagseksjon(er) man tilhører. Alle modaliteter er potentielt aktuelle inkludert røntgen, ultralyd, gjennomlysning, intervensjon, CT, PET-CT og MR. (PET beskrivelser skjer i tett samarbeid med nukleærmedisiner.)
 • Holde demonstrasjoner tilknyttet de fagseksjoner man tilhører. 
 • Delta i gjeldende vaktordning for LIS.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning og bidra med innlegg der.

Vaktordning pr nå :

 • LIS forvaktsjikt: 12-delt tilstedevakt.
 • Overlege generell bakvakt: 18 delt, delvis tilstedevakt, delvis hjemmevakt.
 • Overlappende kveldsvakt 36 delt, fordelt mellom LIS og overleger.
 • Intervensjonsvakt: 6 delt, eget sjikt, hjemmevakt.   

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent LIS 1/turnustjeneste.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne er viktig: Samarbeid mellom kolleger, samarbeid med andre yrkesgrupper og samarbeid med andre spesialister er viktig for å lykkes og trives som radiolog på et stort sykehus.
 • Andre egenskaper som vektlegges er faglig nysgjerrighet, evnen til å erverve seg ny kunnskap, evnen til å tenke tredimensjonalt, utholdenhet og god formidlingsevne. Forskningsinteresse og forsknigserfaring (publikasjoner, PhD) er momenter som vil bli vurdert som viktige.  
 • Radiologer, som mennesker flest, har stor intern variasjon i personlighet. Avdelingen trenger et bredt spekter av forskjellige typer mennesker, og vi inviterer derfor alle kvalifiserte og interesserte til å søke

Vi tilbyr

 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et stort, mangfoldig arbeidsmiljø med et støttende og engasjert kollegium.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Michael Schubert
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 46898673
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Avdelingssjef (radiolgi)
Telefon: 91590012
E-post: siri.fagerheim@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image