Kort om arbeidsgiver
Flere av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin og annet fravær over en periode. Er du vår vikar? Vi tar grep for å gi bedre tid til pasientene, og gode arbeidsuker.

Vi tilbyr:
- En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 6 fastleger i ordinær praksis, 3 hjemler med komprimert turnus og en LIS1-lege
- Kommunen legger opp til mulighet for 4 dager kurativt arbeid og en dag fast pr. uke til papirarbeid eller avspasering
- Hjelpepersonell av høy kvalitet
- Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin
- Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen
- Velg mellom å være selvstendig næringsdrivende etter 8.2 avtale eller konkurransedyktig fastlønn
- En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv

Hva er ledig:
2 x 100 % vikariat fra 01.09.2022

Arbeidsoppgaver:
- Fastlegeansvar for egen liste med inntil 900 pasienter samt 24 % kommunal stilling
- Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis
- 15-delt vakt på interkommunal legevakt med gode inntjeningsmuligheter, obligatorisk fri dagen etter vakt
- Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring
- Tilsynslege på sykehjem en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka

Krav til stillingen:
- Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett
- Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil bli foretrukket
- Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Særskilte krav til stillingen
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.
Ved ev. ytterligere ledighet, vil det tas fra samme søkerliste.
 
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tynset kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 62 48 51 60 / +47 951 50 313
Navn: Toril Nyhus
Tittel: Tjenesteområdeleder helsetjenesten
Telefon: +47 62 48 51 02 / +47 901 00 119
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Torvgata 1
2500 TYNSET
Søk på stillingen