• Listelengde: 800
  • Journal system: System x
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig vikariat i Stavanger ved Øyane legesenter, for nyoppretta nullhjemmel med tak på 800 pasientar.
Me kan tilby gode inntekts- og arbeidsvilkår (all inntjening fram til det er kome 600 pas på nullhjemmellista går til den som vikarierar, bla. a) og gode og kjekke kollega og sekretærar ved eit stort, fint og relativt nytt legekontor med flotte lokaler. Legekontoret er lett tilgjengeleg frå Stavanger sentrum, og det er gode bil-, buss- og sykkelmoglegheitar.

Det er tilsaman 4 hjemmlar ved dette legekontoret, og fem legekontor, alle med god storleik og godt utstyr.

I tillegg til vikariat på nullhjemmel er det også moglegheit for sommarvikariat og vikariat for avhjelping på øvrige lister, utan listeansvar. Så om det skulle vere fleire som har lyst på vikariat samstundes ved legekontoret, er det moglegheit for dette.

Du må vere ferdig utdanna, med legelisens, og helst vere ferdig med turnus dersom det er påkrved der du tok utdanninga di.

Vikariatet varar til januar 2023
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sunniva Lode Roscoe
Tittel: Lege
Telefon: 99443452
E-post: sunni_87@yahoo.no
Arbeidssted
Øyene legesenter
Austbøsletta 5
4085 HUNDVÅG