• Listelengde: 1300
  • Journal system: Cgm journal
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat ledig omgående, søknadsfrist løpende
Sandefjord tilbyr et av Norges mest gjestmilde klima med mange soldager, svaberg i umiddelbar nærhet til byen samt fint turterreng og familievennlige omgivelser. En trivelig småby i en kommune med ca 65000 innbyggere som stadig blir flere.

Grunnet sykehusjobb ønskes vikar i fulltid til min praksis i Sandefjord Helsepark. Stillingen er i utgangspunktet en fulltidsjobb, men andre alternativer kan diskuteres. Listetak 1300 pasienter med god aldersfordeling. Vikaren arbeider som selvstendig næringsdrivende. Gode betingelser for leieavtale som baserer seg på faktiske utgifter. Administrasjon av praksis er ikke vikarens ansvar.

Sandefjord Helsepark Legene Syd har et godt arbeidsmiljø med 3 spesialister i allmennmedisin og 1 ALIS, hvorav den ene spesialisten også er spesialist i anestesi og pediatri. God kollegial fraværsdekning og mulighet for ferie/kurs. Stabile og erfarne helsesekretærer. Ryddig økonomi.

Her kommer du til dekket bord med fullt utstyrt praksis, UL, 24t BT apparat, R-test, Spirometri, EKG, lab inkl celleteller, tympanometer, dermatoskop mm slik at du får vært lege for dine pasienter. Samtidig er det kort vei til en rekke samarbeidende spesialister i samme hus; gynekolog, ØNH lege, øyeleger, nevrolog, ortopeder. Det er røntgen med offentlig avtale og kort ventetid ved siden av apoteket i første etasje. Psykologer nede i gangen, muskel-skjelett- terapeuter i samme etasje. Treningsenter i 2. etasje. Det er lett å trives i dette tverrfaglige miljøet, og flere av parkens aktører har dannet treningskliniikken Evibase der vi gjør forsøk med trening som medisin.

Sandefjord kommune legger til rette for svært god støtte av utdanningskandidater i allmennmedisin og for å få en ALIS avtale med kommunen må du ha et vikariat med minimum ett års varighet.
-
ALIS kontrakten med Sandefjord kommune innebærer følgende:
1. Praksiskompensasjon under kurs tellende for spesialiteten(obligatoriske kurs prioriteres), og veiledning (obligatoriske kurs prioriteres), hospitering på sykehus (3-5 dager), hospitering på helsestasjon (2 dager), kr. 9752,-/d.
2. Veiledning 1 t/u.
3. Kursavgift og utgifter for reise og hotell dekkes stort sett av fond II. Kommunen dekker det som evt ikke dekkes av fond II.
4. Praksiskompensasjon og dekket utgifter for nettverkssamlinger.

Sandefjord kommune gir praksiskompensasjon dag 1-10 ved sykt barn / egen sykdom, dette gjelder også vikarer. 2787,- / dag.

Vikaren må ha gjennomført Lis1/turnus, ha rett til refusjon fra Helfo og beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
Se www.sandefjordhelsepark.no for mer informasjon. Ta kontakt på pm, evt. mobil 41696014
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bård Nome
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 41696014
E-post: baardnome@hotmail.com
Arbeidssted
Sandefjord Helsepark
Skiringssalvn.20
3208 SANDEFJORD