• Listelengde: 850
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i allmenpraksis på Evenskjer i Tjeldsund kommune. 850 listepasienter. Næringsdrift med inntjening fra første krone. Fastlønn evt. etter avtale.
Stort kommunalt legekontor med sykepleiere og bioingeniør på LAB, 7 faste leger og 2 turnusleger. Mulighet for å gå legevakt, men de fleste vaktene dekkes av egne vaktleger. Hyggelig miljø. Nydelig natur og kort vei til Harstad/Narvik (30/60min). Ta kontakt ved spørsmål.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Cian Krogstad
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 95176764
E-post: krogstad@gmail.com
Arbeidssted
ETS Medisinske senter
Revegårdsveien 10
9440 EVENSKJER