Kort om arbeidsgiver

Anestesi, intensiv og operasjons avdeling ved Haugesund sjukehus har ledig vikariat for LIS innan anestesiologi.

Avdelinga høyrer organisatorisk til kirurgisk klinikk.

I avdelinga inngår anestesi, intensiv, operasjon, sterilforsyningsteknikk og palliativt team.

Avdelinga flytter hausten 2021 inn i heilt nye lokaler for både operasjon og intensiv/postoperativ-avdeling.

Arbeidsoppgåver

 • Varierte arbeidsoppgaver innen anestesi og intensivmedisin.
 • Vaktordning med 9-delt tilstadesvakt for LIS.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad.
 • Gode norskkunskapar munnleg og skriftleg.
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarende. 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover og avtaler.
 • Hjelp med bustad.
 •  Nærhet til fjord og fjell med gode muligheter for variert friluftsliv

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund