Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Ved Tverlandet legesenter AS er det ledig fastlegehjemmel, tilrettelagt som utdanningsstilling for Allmennlege i spesialisering (ALIS).

- Nyopprettet fastlegehjemmel med 0-liste med oppstart etter avtale. Legen må regne med å ta imot innbyggere etter et uselektert uttrekk av pasienter fra fastleger som ønsker å redusere sine fastlegelister.

Stillingen vil tilrettelegge for allmennlege i spesialisering (ALIS), med tilbud om egne vilkår gjennom spesialiseringsløpet. Bodø kommune vil legge til rette, med egne tiltak, for at legen skal kunne bli spesialist i allmennmedisin etter "ny ordning", inntil 5 år med en tilpasset arbeidsmengde. Tilbudet vil blant annet inneholde mulighet for kortere listestørrelse.

Tverlandet Legesenter AS er en veletablert allmennlegepraksis på Tverlandet, ca. 2 mil øst for Bodø. Praksisen holder til i nyoppussede lokaler i samme bygg som Tryggestad Tannklinikk. Den er godt utstyrt og har meget erfarnemedarbeidere, 3 helsesekretærer og 1 diabetes sykepleier. Pasientsky journalsystem.

Med den nye ALIS blir det ett 4 legessenter, samt en LIS1. To leger er spesialister i allmennmedisin, hvorav 1 også er idrettslege. Nåværende ALIS er også spesialist i anestesiologi.

Arbeidsoppgaver:
  • Fastlegeansvar for egne pasienter
  • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
  • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke med rett til tilsvarende reduksjon i listeansvar.
Personlige egenskaper:
  • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
  • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
  • Det forutsettes at søker inngår i spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny ordning, jfr. spesialistforskriftene
  • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
  • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Annet
For 0-listen vil Bodø kommune inngå avtale med legekontoret om leie av lokaler og deler av driftsutgifter som alternativ til basistilskudd, slik at ALIS ikke er forpliktet til å kjøpe seg inn i praksisen ved oppstart.. ALIS vil ha et fast forutsigbart månedsbeløp som bidrag til driften. Det er en intensjon, men ikke plikt, om at hjemmelshaver blir partner ved legesenteret ved fullført spesialisering.

Fastlønn kan vurderes.

Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen inngår avtale om å påta seg listeansvar etter fastlegeavtalen (ASA 4310), med et tilpasset krav når det gjelder listelengde i utdanningsløpet. Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverk.

For hjemmelen gjelder forutsetning om enighet med øvrige leger ved klinikken og Bodø kommune om de økonomiske betingelser knyttet til overtakelse og drift, jfr ASA 4310, § 5.

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Dokumentasjon på utdanning og arnbeidserfaring legges ved søknaden. 
Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Allan Stenberg
Tittel: spesialist i allemmmedisin
Telefon: 900 66 330
E-post: p-stenbe@online.no
Navn: Stian Wiik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Håvard Solbakken
Tittel: Lege
Telefon: 916 83 927
E-post: haavardsolbakken@hotmail.com
Arbeidssted
Tverlandet legesenter AS
Mølnbakken 86
8050 TVERLANDET