Sentrum legesenter har ledig fastlege hjemmel fra 1. oktober 2021, men tidligere oppstart kan også avtales.
Lege som kjøper praksisen vil får oppstart tilskudd fra kommunen ved overtakelse av praksis.

Senteret er et veldrevet 4-legesenter hvor 2 er spesialister i allmennmedisin, i tillegg er LIS-1 også tilknyttet senteret.
Legesenteret har et godt arbeidsmiljø, hjelpepersonell har lang og god erfaring i å bistå legene. Vi holder til i lyse moderne lokaler og hver lege har to kontorer å disponere. Beliggenheten er i sentrum av Elverum med utsikt mot Glomma.

Senteret er godt utstyrt, har egen skiftestue, 24 t bodtrykksapparat, EKG, spirometri, ankel/arm-indeks, ultralydapparat etc.

Senteret benytter system-X journalsystem og pasientsky.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men kan være aktuelt hvis vikarbehov ved fravær /ferie.
Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelighjelp for de som ikke har fastlege i byen. Dette kan være en oppgave som kommunen tar over selv på sikt.
Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler i Helsehuset Elverum.
Pr nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakten.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del I (LIS 1).
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter tillegges stor vekt.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å utvikle legesenteret sammen med kollegaene.
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 230 og ASA 4301)
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse
 • Legesenteret har et driftsselskap som er AS i forhold til leieavtaler o.l, men den enkelte lege har i tillegg sitt foretak og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå samarbeidsavtale med de andre legene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eli Langdalen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 992 46 257
E-post: eli_langdalen@hotmail.com
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: Sektorsjef, Elverum Kommune
Telefon: 993 56 680
E-post: lars.kiplesund@elverum.kommune.no
Arbeidssted
Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Søk på stillingen