Kort om arbeidsgiver
Klinikksjef vil være sentral i arbeidet med å sikre spesialisthelsetjenester for befolkningen på Helgeland som er likeverdige og av høy kvalitet. Klinikksjef vil ha overordnet ansvar for å sikre god overgang fra geografisk organisering til faglig organisering, hvor pasienter og ansatte ivaretas ihht. god faglig praksis, der det legges stor vekt på pasientsikkerhet -og kvalitet. Klinikksjef vil ha et helhetsansvar innenfor eget fagområde, hvor ulike faggrupper skal jobbe på tvers og sikre gode pasientløyper, et økonomisk bærekraftig spesialisthelsetilbud og et godt arbeidsmiljø.
Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Helgelandssykehuset, og er en del av foretaksledelsen som i tillegg består av klinikksjefer for Prehospital klinikk, Klinikk for psykisk helse/TSB, Akuttmedisinsk klinikk, Medisinsk klinikk, Klinikk for diagnostikk og Medisinsk service samt medisinsk direktør og organisasjonsdirektør. Klinikksjefer vil sammen med resten av foretaksledelsen sikre god drift og utvikling av spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til befolkningen på Helgeland samtidig som framtidens sykehus på Helgeland skal utvikles.
Ansvar/arbeidsoppgaver
 • Lede og samordne klinikkens virksomhet, på tvers av lokalisasjoner og i tråd med sykehusets lederkrav og leveregler.
 • Ansvar for utarbeidelsen av visjoner, mål og virksomhetsplan for klinikken
 • Ansvar for klinikkens drift og utviklingsarbeid i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter, avtaler, standarder og sykehusets interne styringsdokumenter
 • Å tilrettelegge for at pasientbehandlingen skjer i henhold til dagens krav og at virksomheten gjennomføres etter faglige normer samt lover og forskrifter inkludert informasjonssikkerhet
 • Sikre god pasientflyt innad i klinikken, med samarbeidende klinikker/sykehus og kommunene
 • Økonomi/budsjett- og virksomhetsstyring, strategi og drifts ansvar.
 • Personalansvar for alle ansatte i klinikken, inkludert rekruttering, helse-, miljø og sikkerhet og kompetanseutvikling. Legge til rette for jobbglidning mellom profesjonene
 • Ansvar for å legge til rette for forskning og utvikling
 • Iverksetting og oppfølging av vedtak fattet i styret eller overordnede organer som gjelder klinikken
 • Bidragsyter og medansvarlig i foretaksledelsen
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger
 • Lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Sørge for god informasjon/kommunikasjon og samarbeide innad i egen klinikk.
 • Sørge for godt samarbeide imellom de øvrige enhetene i foretaket og ekstern relevante samarbeidspartnere som andre helseforetak, kommuner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer
 • Generell saksbehandling
 • Mediehåndtering og annen aktuell representasjon
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet
Ønsket bakgrunn erfaring
 • Helsefaglig utdanning, der medisinsk utdannelse er foretrukket.
 • Lederutdanning og ledererfaring fra offentlig eller privat
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig, og gjerne erfaring fra sykehusdrift
 • Erfaring fra endringsledelse og/eller omstillings- og forbedringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med strategi- og planprosesser
 • God innsikt i budsjettering, økonomistyring og kontroll
 • Erfaring fra mediekontakt og internkommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Lederstil/personlige relasjoner
 • Inkluderende og samhandlende lederstil
 • Personlig og faglig tillitvekkende, trygg og robust
 • Strategisk og helhetstenkende, analytisk, strukturert og objektiv
 • Evne og vilje til virksomhetsutvikling og implementering av sykehusets mål og strategier
 • Utadvendt, god relasjonsbygger og flink til å involvere, engasjere og samarbeide
 • Drivende, beslutningssterk, handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Fleksibel, tålmodig utålmodig, god til å «lese» situasjoner og personer
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 91739659. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1.september. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
E-post: peringe.hjertaker@headvisor.no
Navn: Hulda Gunnlaugsdottir
Tittel: Adm.direktør
Telefon: 91739659
Arbeidssted
Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i Rana
Prestmarkveien 1
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen