Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Sentrumslegene i Bodø har ledig etablert fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunelegestilling for selvstendig næringsdrivende lege. Oppstart etter avtale, men fortrinnsvis høsten 2021. Dette er en hjemmel med 1070 pasienter på listen. Det er også muligheter for ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen.

Sentrumslegene er lokalisert sentralt i Sjøgata i hjertet av Bodø. Lokalene er romslige, moderne og særdeles godt utstyrte. Vi disponerer blant annet ultralyd og ESWT/trykkbølgeapparater. Legekontoret bruker Pridok journalsystem.

Vi er veletablerte og har en stabil lege- og helsesekretærdekning. Kollegiet utgjøres av 7 faste leger.

Vi er per i dag alle spesialister i allmennmedisin og har bredt med erfaring å spille på og dele av. Vi pleier også å ha 5 års medisinstudenter fra Tromsø utplassert hos oss i praksis. Vi har hatt, og sikter mot en videre ordning, med en fast tilknyttet vikar som gir mulighet for fri hver 8. uke for hver av legene. Legekontoret har ansatt egen daglig leder og staben består ellers av 6 dyktige helsesekretærer.

ALIS i Bodø kommune
Bodø kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår»

I Bodø kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning.

Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen.

Arbeidsoppgaver:
 • Fastlege for pt.1070 listepasienter
 • Deleliste kan være aktuelt
 • Deltakelse i legevakt
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet
Vi kan tilby deg
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Mulighet for fastlønn første 6 måneder etter avtale.
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk

Annet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju .

Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Svein Håvard Ålien
Tittel: Fastlege
Telefon: 996 90 766
E-post: nonalien@Yahoo.com
Navn: Stian Wik Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Arbeidssted
Sentrumslegene AS
Sjøgata 6
8006 BODØ
Søk på stillingen