Vi har ledig 100% fast stilling som kommunalt ansatt fastlege/driftstilskudd. Sauda legesenter består av 6 fastlegehjemler og p.t. 2 LiS1 stillinger. Fastlegene har avtale om fast lønn med en listelengde på for tiden 1000 pasienter i 100% stilling. Som et alternativ kan ny tilsette leger få tilbud om driftstilskudd istedenfor kommunal ansettelse.
Sauda kommune har egen legevakt som er lokalisert sammen med Sauda legesenter. Legene er selvstendig næringsdrivende på legevakt. Alle legene deltar i kommunal legevakt, p.t. 8-delt vakt hvor det disponeres godt utstyrt legevaktsbil. Legevakt er tilkallingsvakt, det vi lsi hjemmeværendevakt, hvor legevaktsentralen betjenes av Haugesund legevakt.
Sauda kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon for LiS - Allmennmedisin. Legesenteret er tilknyttet Helsenettet og bruker Helsenorge for digital dialog mellom fastlege og pasienten. Elektronisk pasientjournal er InfoDoc.
Sauda Distriktsmedisinsk senter ligger i samme bygning som rommer blant annet 1 seng for kommunalt øyeblikkelig- hjelp døgnopphold (KØHD). Sauda distriktsmedisinske senter har egen tilsynslege.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sauda kommune
Kontaktperson
Navn: Olivia Obtinario
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 97135410
E-post: olivia.obtinario@sauda.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sauda Legesenter
Åbødalsveien 79
4200 SAUDA
Søk på stillingen