Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 3 LIS-vikariater (1 år) for tiltredelse snarest. Aktuelt for LIS som er godt i gang med faget, eller for en lege med fullført turnustjeneste som er motivert for gynekologi og fødselshjelp. Ved intern tilsetting kan det oppstå kortere vikariater.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • LIS - lege - spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
 • Arbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godt faglig teoretisk grunnlag.
 • Gjennomført turnustjeneste, gode ref. fra andre arbeidsforhold. 
 • Søker må snakke og skrive godt norsk.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens-testen, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Bidrar til godt arbeidsmiljø og gode pasientforløp
 • Faglig nysgjerrig og lærenem
 • Trives med høy aktivitet, vakt og arbeid i team
 • Interesse for forskning

Vi tilbyr

 • LIS-vikaren får veiledning etter ny modell. Vi arbeider aktivt for god introduksjon og oppfølging av LIS.
 • Pasientgrunnlaget er stort innen obstetrikk, generell gynekologi og gynekologisk cancer.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Firesjiktet vaktsystem: Tilstedevakt: sjikt 1 yngre LIS (9-delt), sjikt 2 erfaren LIS (10-delt), overlege (11-delt), senior overlege i bakvakt. Vikaren inngår i sjikt 1.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Rygh
Tittel: avdelingsoverlege, ph.d
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Avdeling kvinneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen