Kort om arbeidsgiver
Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og ambulant rehabiliteringsteam Salten (ART Salten) har ledig 100% fast stilling som overlege. Hos oss har du mulighet til å drive klinisk virke, tverrfaglig samarbeid, forskning og undervisning. FMR poliklinikk og ART har til sammen 13 stillinger fordelt på spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, sosionom og vernepleier. Enheten kjennetegnes av et faglig engasjement, er for tiden i ferd med å etablere nye tilbud og har opparbeidet seg høy ekspertise på fagområder innenfor det fysikalsk medisinske fagfeltet. En nærmere presentasjon av avdelingen med tilhørende underenheter finner du her https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-habilitering-og-rehabilitering.

Nordlandssykehuset er i disse dager i ferd med å bygge opp kapasiteten på FMR sengepost der du som overlege vil kunne være en pådriver for oppbygging og utvikling.  

FMR har et nært samarbeid med HelseIArbeid (HIA). HelseIArbeid er lokalisert to tre steinkast unna Nordlandssykehuset somatikk i Bodø sentrum og består av psykologer og fysioterapeuter, psykiatrisk sykepleier samt en fast ansatt forsker som sammen med NAV har som oppgave å gi et tilbud til personer som er i ferd med å falle ut av arbeid eller nettopp har gjort som følge av muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager. Det vil være mulig for deg som overlege å knytte deg opp mot HelseIArbeid og ha deler av din stilling ved HIA poliklinikk. Som overlege vil du ved HIA møte mennesker som er i oppstarten av et mulig forløp mens du ved FMR møter personer som er kommet lengre ut i  et forløp med helseplager. I tillegg til klinisk arbeid, vil du også kunne delta i forskning og utvikling av konseptet HelseIArbeid som er å regne som et nasjonalt nybrottsarbeid i feltet arbeid og helse.

Arbeidsoppgaver
 • Selvstendig og tverrfaglig arbeid i FMR poliklinikk og HelseIArbeid med varierte problemstillinger, individuelt og i gruppebaserte tilbud.
 • Delta i faglig utvikling av tjenestene og organiseringen av disse.
 • Mulighet for dagambulering til Nordlandssykehuset Vesterålen for poliklinisk arbeid.
 • Mulighet injeksjonsbehandling (botulinumtoksin) i vårt spasmepolikliniske tilbud, eller opplæring på dette feltet.
 • Samarbeid internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Du er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eller er nær ved å være ferdig med spesialiseringen. Spesialister i allmennmedisin eller revmatologi med interesse for rehabilitering og arbeid med muskel- og skjelettlidelser kan komme i betraktning.
 • Du har norsk autorisasjon og behersker norsk godt både skriftlig og muntlig.
 • Du har erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten eller har interesse for slikt arbeid.
 • Du har interesse for tverrfaglig samarbeid og arbeid i team.
Personlige egenskaper
 • Du er engasjert og tar gjerne initiativ til fagutvikling og forbedringsarbeid. 
 • Du er sosial, har godt humør og har sans for gode diskusjoner.
 • Du er løsningsorientert og har evne til selvstendig og tverrfaglig arbeid.
 • Ved tilsetting vil personlig egnethet og erfaring fra fagområdet vektlegges.
Vi tilbyr
 • En variert og utfordrende stilling i tverrfaglige rehabiliteringsmiljø.
 • Rom for medvirkning til utvikling av enheten og avdelingen. 
 • Mulighet for faglig utvikling og forskning.
 • Stillingen avlønnes iht. gjeldende avtale.
 • Dagarbeid med mulighet for fleksitid.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Aleksandar Kondic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 755 34 673
E-post: aleksandar.kondic@nordlandssykehuset.no
Navn: Frank Hüttopohl
Tittel: Enhetsleder FMR og ART Salten
Telefon: 932 92 223
E-post: frank.huettopohl@nordlandssykehuset.no
Navn: Bernt Ole Hansen
Tittel: Enhetsleder HelseIArbeid
Telefon: 905 59 336
E-post: bernt.ole.hansen@nordlandssykehuset.no
Navn: Tone Johnsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48182927
E-post: tone.johnsen@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Parkveien 95
8005 BODØ
Søk på stillingen