Øyehelseklinikken har fokus på vennlig og respektfull pasientbehandling,
kvalitetssikring, fagutvikling, formidling, forskning og innovasjon.
Pasienttilfanget har økt betydelig siden oppstart i 2016.
Klinikken har samarbeid med flere aktører i helsesektoren.
Tørreøyneklinikken, etablert i 2012, er en spesialisert klinikk med stor
forskningsaktivitet innen tørre øyne. Våre medarbeidere veileder både
postdoktorer, PhD- og forskerlinje-studenter i samarbeid med
Harvard Medical School, Universitetet i Oslo og Oslo
universitetssykehus. Klinikken har utarbeidet både nasjonale og
nordiske retningslinjer for behandling av tørre øyne. Klinikkens øyeleger
holder jevnlig foredrag internasjonalt om tørre øyne og innovasjon, og
publiserer regelmessig forskningsartikler innen tørre øyne.
Felles for klinikkene er et særskilt fokus på innovasjon og utvikling av
metoder for å øke pasientsikkerhet og kvalitet på behandlingen. Dette
inkluderer bruk av biokjemiske analyser for å løse kliniske problemstillinger
og utvikling av brukervennlige journalsystemer med strukturerte data og
beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens). Klinikkene befinner seg under
50 meter fra Oslos nest største trafikknutepunkt, Majorstukrysset,
med rundt 30 millioner på - og avstigninger hvert år. Klinikkene har
utelukkende nytt og avansert utstyr for diagnostikk og behandling og
utvides med flere nye undersøkelsesrom og operasjonsstuer i løpet av
2022.
Vi søker:
Øyespesialist med norsk autorisasjon som er pliktoppfyllende,
imøtekommende, vennlig og serviceinnstilt overfor pasientene. Den rette
kandidaten er kunnskapsrik og har gode analytiske evner. Erfaring innen
okuloplastikk er ønskelig, men ikke et krav. Gode ferdigheter i minst ett
skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, er viktig. Interesse for forskning
og/eller innovasjon verdsettes høyt.
Vi tilbyr:
Ansettelse i et faglig sterkt og innovativt selskap i vekst. Rikelig og variert
pasientgrunnlag, høy grad av autonomi over egen
arbeidshverdag, unike muligheter for fagutvikling, kvalitetssikring,
forskning, innovasjon og fordypning/opplæring, særlig innen våre to
satsingsområder - tørre øyne og aldersrelatert makuladegenerasjon.
Klinikere med PhD vil i klinikken ha usedvanlige gode muligheter for en
videre akademisk karriere. Klinikere uten PhD vil om ønskelig få tilbud om
NæringsPhD samt deltakelse i klinikkens forsknings- og
innovasjonsprosjekter.
Lønn etter avtale med alle sosiale rettigheter (sykepenger, feriepenger,
pensjonspoeng etc). Oppstart: 16.8.21 eller etter avtale. Rett kandidat vil
kunne få tilbud om fast ansettelse.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sten Ræder
Tittel: Daglig leder /Øyelege
Telefon: 22444440/92162424
E-post: raeder.sten@gmail.com
Arbeidssted
Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken
Ole Vigs Gate 32 E
0286 OSLO