Kort om arbeidsgiver
Dronningensgate legesenter i Kristiansand har en nyopprettet fastlegehjemmel,- null-liste. Dronningensgate legesenter ligger midt i Kristiansand sentrum, og er lett tilgjengelig for publikum. Senteret er veldrevet, godt utstyrt med stabile og kompetente helsesekretærer.

Senteret har stor pasienttilgang, så det gir gode muligheter for inntjening allerede i startfasen. Det arbeider for tiden 2 fastleger ved legesenteret. Legene har henholdsvis 1300 og 2400 pasienter på sine lister.
Vi tilbyr gode økonomiske betingelser som muliggjør fornuftig drift med gode inntektsmuligheter. 

Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin via egen LIS 3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.
Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet årlig, som beløper seg til kr. 300.000,- årlig, under spesialiseringen.


Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesse for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.
 
Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Odd Geir Nygaard
Tittel: Lege, Dronningensgate legesenter
Telefon: 380 79 140
E-post: post@dronningensgatelegesenter.nhn.no
Navn: Øistein Wirak
Tittel: Lege, Dronningensgate legesenter
Telefon: 380 79 140
E-post: post@dronningensgatelegesenter.nhn.no
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90181306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Dronningens gate 4
4610 KRISTIANSAND S
Søk på stillingen