Kort om arbeidsgiver
Rådgivende lege i personskadesaker
Forsikringsseksjonen i Statens pensjonskasse behandler saker om personskader etter ulike regelverk og ordninger. I 2020 utbetalte vi 307 millioner kroner i over 300 saker.

Vi søker en rådgivende lege som kan hjelpe saksbehandlerne våre med generelle vurderinger og medisinskfaglige råd i enkeltsaker.

Det er viktig for oss at det er den samme legen som dekker det totale behovet vi har for rådgivning i personskadesakene. Rådgivningen gjøres i form av enkeltoppdrag som lønnes på timebasis. Det årlige omfanget varierer noe, men ligger erfaringsmessig på omkring 400 – 450 timer i året.

Du har følgende kompetanse og erfaring:
  • Spesialist innen nevrologi, nevrokirurgi eller fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Andre spesialiteter kan godtas dersom du har minst 5 års erfaring som rådgivende lege.
  • Klinisk erfaring.
  • God vurderingsevne angående diagnostikk og behandling.
  • Oppdatert kunnskap om anerkjente kliniske retningslinjer og prosedyrer.
  • Ønskelig at legen har erfaring med å utarbeide spesialistvurderinger.
Bistanden innebærer skriftlig og muntlig rådgivning til saksbehandlere, både i enkeltsaker (på alle stadier) og generelt, og vil i hovedsak bestå av utredning og vurdering av grunnlaget for avgjørelse om ansvar og årsakssammenheng.

Slik søker du:
Søknaden sendes inn som et tilbud på konkurranse om rammeavtale om medisinske rådgivningstjenester som er kunngjort på Doffin her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-318650
Tilbudsdokumentene kan også fås tilsendt ved å kontakte stig.garcia@spk.no
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Statens pensjonskasse
Seksjon forsikring
Kontaktperson
Navn: Stig Morten Garcia
Tittel: Seksjon innkjøp
E-post: stig.garcia@spk.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Digitalt/SPK
Verkstedveien 1
0212 OSLO
Søk på stillingen