Vi har nå ledig 3 faste 100 % overlegestillinger ved Kvinneklinikken

Stillingene innebærer deltakelse i vaktordning 

Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF består av:

 • Avdeling for føde/barsel
 • Avdeling for LIS-leger 
 • Avdeling for gynekologi
 • Avdeling for polikliniske tjenester
 • Avdeling for forskning
 • Avdeling for kontortjenester  

Klinikken har over 4500 fødsler per år og dekker mesteparten av patologien innen fødselshjelp og gynekologi bortsett fra enkelte former for avansert cancerbehandling,  fosterdiagnostikk og assistert befruktning. Vi har et godt fagmiljø med mulighet for forskning og utvikling.

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene forutsetter vaktarbeid på Kvinneklinikken Ahus. Dette innbefatter arbeid på både gynekologisk avdeling og fødeavdelingen. Innplassering i vaktsjikt skjer etter kompetanse, behov og ansiennitet
 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk (Nordbyhagen, Ski sykehus og Gardemoen), sengeposter og operasjonsstuer
 • Deltagelse i klinikkens internundervisning
 • Søkeren må være villig til å påta seg å være ansvarlig for spesielle fagfelt som seksjonen har behov for
 • Eventuell deltagelse i kliniske forsknings- og kvalitetsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Søkeren må ha bred klinisk erfaring innen gynekolog og/eller obstetrikk
 • Eventuell annen spesialkompetanse innen gynekologi og obstetrikk bes spesifisert i søknaden og vil vektlegges etter avdelingens behov
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring vektlegges da avdelingen har betydelige forsknings- og undervisningsoppgaver
 • Erfaring innen obstetrisk ultralyd vektlegges 
 • Erfaring innen gynekologisk ultralyd vektlegges

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling
 • Gode evner til kommunikasjon med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Gode samarbeidsevner både med egne og andre faggrupper samt evne til å jobbe effektivt i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og med mer
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet og kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Maria Serrano
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40532172
Navn: Kari Flo
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90686527
Navn: Ida Årving
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41185288
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen