Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet Sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, en ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 220 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin samt som utdannelsesinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri med inntil 2 år (med fordypning).

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege. Vi søker en spesialist primært i rus- og avhengighetsmedisin, alternativt psykiatri eller allmennmedisin, da avdelingen har behov for sammensatt kompetanse. Stillingen er p.t. ved avgiftningsenheten i Kristiansand. Avgiftningsenheten skal ha to spesialister i rusmedisin alternativt en spesialist i psykiatri eller allmennmedisin.

Avgiftningsenheten er en døgnenhet med 12 sengeplasser inkl. 1 akuttseng. Enheten avruser for legale og illegale rusmidler hvor medisinsk faglig avrusning vektlegges. Videre forløp avklares og motivasjonsarbeid preger arbeidet. Pasientene er frivillig innlagt, evt innlagt på HOT paragraf 10-4, tilbakehold på grunnlag av eget samtykke. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengighet i tråd med nasjonale føringer og pakkeforløp
 • Dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer. Ved behov henvise videre.
 • Selvstendig arbeid i et tverrfaglig team
 • Undervisning og veiledning
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig i henhold til lov og forskrifter
 • Bidra til forsvarlig legedrift ved kortere fravær på andre enheter i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, sekundært spesialist i psykiatri eller allmennmedisin
 • Det er ønskelig med erfaring innen TSB
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt

Personlige egenskaper

 •  Engasjement for rusfeltet og pasientgruppen
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne og vilje til helhetlig og langsiktig tenking
 • Tar medansvar for enhetens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et sammensatt og godt faglig arbeidsmiljø der vi jobber sammen for samme mål
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver der du får gode muligheter for faglig utvikling. Problemstillingene til pasientene er varierte og sammensatte, og representerer hele mennesket
 • Gode muligheter for å prege en tjeneste i utvikling. Vi er et ungt miljø og vektlegger faglig kvalitet høyt. Du kan bidra til at enheten fortsatt utvikler seg slik at pasienten sikres best mulig tilgjengelig behandling i TSB
 • Internundervisning og veiledning
 • Egne legemøter i avdelingen
 • Mulighet for forskning. ARA har egen forskningsenhet
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Pr tid ingen vaktbelastning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Majbritt Legind
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 13 26 71
Navn: Gry Hege Melås
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 26 78
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseslegere
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Kongsgård Alle 71
4632 Kristiansand
Søk på stillingen