Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Ved Kardiologisk Avdeling, Rikshospitalet er det ledig et engasjement som Ph.D stipendiat. Avdelingen foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer. Avdelingen har spesialkompetanse innen utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, hjerterytmeforstyrrelser, voksne med medfødte hjertefeil og hjertetransplantasjonsvirksomhet. Avdelingen har regionsansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst og har landsfunksjon innen hjertetransplantasjoner og pulmonal hypertensjon. Hovedoppgavene til avdelingen er å drive pasientbehandling, forskning og undervisning og etterutdanning/spesialutdanning av helsepersonell.

Arbeidsoppgaver

Dette prosjektet er rettet mot pasienter med aortastenose, spesielt de som kommer til utredning med tanke på kateterbasert implantasjon av aortaklaff (TAVI), der verdien av nye diagnostiske metoder og biomarkører for diagnostikk og fastsettelse av prognose vurderes. Stillingen er lagt opp som et PhD-forløp.
Studien vil utgå fra kardiologisk avdeling der pasientene legges inn, men det er lagt opp til et omfattende samarbeid både innad i avdelingen (overlege Kaspar Broch, Lars Gullestad og Einar Gude) og mellom avdelinger på sykehuset (Medisinsk avdeling (Pål Aukrust)), Institutt for indremedisinsk forskning (Thor Ueland), og nucleærmedisinsk avdeling Ullevål (Anders Hodt), og Siri Rostoft, geriatrisk avdeling Ullevål.

Sentrale oppgaver inkluderer:

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkelser og tester i forbindelse med studien    
 • Dataanalyse, presentasjon og publisering 
 • Bistå i søknadsarbeid og administrative oppgaver  

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium
 • God kjennskap til (og helst erfaring fra) kardiologi og hjerterehabilitering er en fordel
 • Du må kunne engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Dersom du får stillingen må du søke opptak ved Ph.D programmet ved UiO, Medisinsk Fakultet 

Personlige egenskaper

 • Hos oss er det viktig at du: 
 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du jobber godt i team, men trives også med selvstendig arbeid
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Vi søker etter en omgjengelig, fleksibel, og strukturert person
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag Utfordrende og variert arbeid
 • En avdeling med høyt faglig nivå
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende stipendiatsatser, avhengig av kompetanse/ansiennitet

Det bes om at følgende dokumentasjon legges ved søknaden:
Søknadsbrev
CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelse)
Kopier av vitnemål og attester.

Andre opplysninger:
Stillingsbrøk: 100%
Stipendiat (engasjement stilling)
Varighet: 12 mnd, med gode muligheter for 2 års forlengelse
Arbeidstid: Dag
Tiltredelse: Etter avtale

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Kaspar Broch
Tittel: Overlege
Telefon: 23070000
E-post: kaspar.broch@ous-hf.no; kaspar_broch@hotmail.com
Navn: Lars Aaberge
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90520403
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karklinikken
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo