Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert ved Hafslundsøy Legesenter som ligger på Hafslundsøy like utenfor Sarpsborg sentrum. Det er kort vei til det moderne Sykehuset Østfold, Kalnes. Det er god adkomst både fra E6, Sarpsborg og Fredrikstad. Hafslundsøy legesenter ble etablert 1997 med to fastleger og er svært veldrevent med en stabil bemanning både for leger og medarbeidere. Det brukes Infodoc Plenario i Sky som er et skybasert system med mulighet for hjemmekontor. Tilknyttet Norsk Helsenett.
 
Det er et svært godt arbeidsmiljø. Det er fine lokaler med venterom, ekspedisjon, laboratorium, behandlingsrom,2 legekontor, lunsjrom, garderobe, WC med dusj samt lagerrom. Dessuten et ekstra rom som gir muligheter for et ekstra legekontor. Gode gratis parkeringsmuligheter for ansatte samt pasienter. Dagligvarebutikk er nærmeste nabo – for tiden under utvidelse for kommende apotek.
 
Hjemmelens nåværende listetak er 1300 og er omtrent fulltegnet, som gir god inntjening. Det er et godt faglig og kollegialt samarbeid mellom legene slik at pasientene får et best mulig tilbud.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske.

Kommunen har et systematisk ALIS arbeid som følges opp av kommuneoverlege. Det søkes om ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen. Avtale med sykehuset Østfold om LIS 3 rotasjonsstillinger
 
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med den andre legene ved Hafslundsøy Legesenter. Partene kan på forhånd avtale nemdsavgjørelse dersom man ikke blir enige.
 
Krav til utdanning
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin evt. påbegynt spesialitet. Kommunen et tilbyr systematisk LIS 3 forløp.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og
faglig dyktighet.
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Virksomhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Holmedal
Tittel: Fastlege (hjemmelinnehaver)
Telefon: 916 48 100
E-post: oysteinhol@gmail.com
Navn: Lasse Vilhelm Nilsen
Tittel: Fastlege (fastlegekollega)
Telefon: 922 00 124
E-post: lvnilsen@hotmail.com
Navn: Sapna Iqbal
Tittel: Kommuneoverlege (uke 29-30)
Telefon: 938 44 117
E-post: sapna-tarsem.iqbal@sarpsborg.com
Navn: Torunn Helene Søland
Tittel: Kommuneoverlege (uke 31-32)
Telefon: 907 86 825
E-post: torunn-helene.soland@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Hafslundsøy Legesenter
Helgebyveien 2
1734 HAFSLUNDSØY
Søk på stillingen