Medisinsk avdeling Lillehammer har 2 ledige vikariater for leger i spesialisering innen spesialiteten indremedisin med oppstart 01.09.21. Det ene vikariatet er av 12 måneders varighet og det andre er av 4 måneders varighet. Begge har mulighet for forlengelse.

Medisinsk avdeling på Lillehammer er en generell medisinsk avdeling med grenspesialister innen kardiologi, lungesykdommer, nefrologi, hematologi, infeksjonssykdommer og gastroenterologi. I tillegg bygge avdelingen opp et tilbud innen akutt- og mottaksmedisin. Det er 19 overlegestillinger ved avdelingen, 14 LIS2/3 og 10 LIS1. Sykehuset er akuttsykehus for ca. 90.000 mennesker innen kirurgi og indremedisin, og har ellers både egen barneavdeling, kvinneklinikk og nevrologisk avdeling. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha gjennomført 18 måneders turnustjeneste eller tilsvarende (LIS 1 utdanning).
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
 • Strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et pulserende avdeling med høyt tempo, hyggelige kollegaer og meget kompetente fagpersoner 
 • Et ypperlig sted for yngre kollegaer til å bygge seg en bred og solid indremedisinsk erfaring
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Eystein Johannes Hauge
Tittel: Fung. avdelingsoverlege
Telefon: 952 61271
E-post: eyshau@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen