Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut 50 % stilling som fastlege på Søndeled legekontor i Risør kommune. Søndeled legekontor ligger idyllisk til i Søndeledfjorden. Legekontoret er en solopraksis og har én tilstedeværende legesekretær alle dager.

Praksisen eies i dag av Risør kommune. Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men kommunen er også åpen for ansettelse som selvstendig næringsdrivende. 
Risør kommune har i dag totalt 7 allmennleger. En av legene har i dag kun kommunale tilsynsoppgaver, mens de andre jobber som fastleger lokalisert på tre ulike legesentre. Fire av legene er spesialister i allmennmedisin. Kommuneoverlege er spesialist innen samfunnsmedisin og psykiatri.

Risør kommune er en del av en interkommunal legevakt lokalisert i Arendal. Dette er en veldrevet legevakt, med overkommelig vaktbelastning. Det er god mulighet for å ta ekstra vakter dersom det er ønskelig.

Kontoret bruker Infodoc Plenario.   


Arbeidsoppgaver
Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Praksisen vil ikke være godkjent for oppstart av spesialisering i allmennmedisin. Listen har 550 pasienter pr 03.06.21. Listetak er p.t. på 550 pasienter. Søndeled legekontor har åpningstid kl. 08-15.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er vanlig kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Herunder deltakelse i interkommunal legevakt og daglegevakt.  

Utdanningsnivå
  • Høgskole/universitetsnivå
  • Medisin                                                                                                
  • Utdanningstittel: Lege      
  • Stilling: lege, Allmennmedisin             

Kvalifikasjoner
Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte solopraksis vil bli vektlagt.

Språk
  • Norsk

Vi tilbyr
  • Fast 50 % stilling. Oppstart snarest eller etter avtale
  • Arbeidssted: Søndeled , 4990 Søndeled
  • Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale 
Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av selgere.                 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Risør kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haugersveen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +47 911 31 590
E-post: Bjorn.Haugersveen@risor.kommune.no
Navn: Hans Tomter
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 920 20 078
E-post: Hans.Tomter@risor.kommune.no
Arbeidssted
Søndeled legekontor
Øren 37
4990 SØNDELED
Søk på stillingen