Kort om arbeidsgiver
Fagsjef er administrerende direktørs nærmeste rådgiver på det medisinskfaglige området og leder fagavdelingen i direktørens stab. Fagavdelingen samarbeider tett med klinikkene og andre stabsenheter i HNT HF, andre helseforetak i regionen og kommunene i helseforetakets nedslagsfelt.
Stillingen som fagsjef i HNT HF rapporterer direkte til administrerende direktør, deltar i direktørens foretaksledelse og er en del av stabsledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for administrerende direktør i medisinskfaglige spørsmål
 • Sentral rolle i det strategiske arbeidet i helseforetaket
 • Leder for fagavdelingen i direktørens stab
 • Overordnet ansvarlig for fagområdene smittevern, beredskap, legemiddelområdet, spesialistutdanning for leger, samhandling og medisinsk faglig rådgivning
 • Pådriver for faglig utvikling i helseforetaket, gode og helhetlige pasientforløp og etablering av beste praksis
 • Deltakelse i regionalt fagdirektør-nettverk, samt andre råd, komiteer og utvalg etter oppnevning av administrerende direktør
 • Dialog og samarbeid med aktuelle interne fagråd ol, som eks sykepleieråd mm
 • Andre oppgaver på oppdrag for administrerende direktør

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Bred erfaring fra klinisk arbeid og/ eller forskning innen helsesektoren
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring, samt erfaring fra arbeid med endringsprosesser og utviklingsarbeid
 • Relevante kunnskaper om helselovgivning, kvalitetsarbeid, forsknings- og utviklingsarbeid, beredskapsarbeid, samhandling og offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Ansvarlig og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig
 • Kommuniserende og inspirerende
 • Gode evner til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold både internt i organisasjonen og overfor eksterne samarbeidspartnere
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Muligheter for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk,
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Tor Åm
Tittel: Direktør
Telefon: 91112137
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Kirkegata 2
7600 LEVANGER
Søk på stillingen