Kort om arbeidsgiver
Ved medisinsk avdeling Lofoten har vi 4 faste overleger, 6 LIS, 6 LIS 1, medisinstudenter, hospitanter, sjelesørger, enhetsleder og avdelingsleder.
Arbeidet er rettet mot indremedisinsk sengepost med 22 senger, inkl. slagenheten. Vi betjener dialyseavdeling, akuttmottak/overvåknings avdeling, medisinsk poliklinikk, dagbehandling ,palliativt team og kreftpoliklinikk. Har vakt ordning med delvis tilstedeværelse av tertiær- og sekundærvakt

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell indremedisin hvor deler av tjenesten innenfor del 3 foregår i Bodø (18mnd).
Sykehuset vårt samarbeider tett med Universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø. Les mer om utdanningen i vår utdanningsplan her

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.  Les mer om denne her 

1 fast stilling og 1 vikariat- oppstart helst så snart som mulig

Arbeidsoppgaver
 • Ulik innad- og utadrettet pasientarbeid på sengepost, poliklinikk, akuttmottak, overvåkning og palliativt team og kreftpoliklinikk
 • Tilsyn ved andre avdelinger på sykehuset
 • Faglige bidrag forventes gjennom undervisning og veiledning
 • Bidrar på kurs for pasienter og pårørende ved lærings og mestringssenteret.       
 • Det er forventet at den enkelte tar ansvar og bidrar til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløp.
 • Diverse fellesfunksjoner innenfor opplæring og oppfølging kan bli tillagt, blant annet samstemming av legemidler, div. pasientsikkerhets-pakker, veiledning av LIS 1, studenter og hospitanter
Kvalifikasjoner
 • Har fullført og godkjent LIS 1-/turnustjeneste
 • Norsk autorisasjon som lege
 • God skriftlig dokumentasjonsevne samt beherske norsk - både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en kollega som 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • har evne og motivasjon for tverrfaglig samarbeid i forhold til ulike pasientgrupper og deres pårørende.
 • har interesse for fag og felles utvikling.
 • arbeider strukturert og målrettet
 • ønsker tilegne seg praksis og erfaringer innenfor hele det medisinske fagfeltet
 • er fleksibel, takler stress og liker en utfordrende arbeidshverdag
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Fagfeltet er stort, kan by på faglige og lokale utfordringer, noe som gir en unik tyngde videre i utdanningen.
 • Hektiske dager i samarbeid med ulike helseprofesjoner, i et stimulerende og flott arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vakker natur rett utenfor dørstokken med  unike naturopplevelse både til fjells og til havs
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Merete Breivik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 917 99 416
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL