Kort om arbeidsgiver

Distriktspyskiatrisk senter (DPS) Lister er en avdeling i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus HF. Til sammen dekker DPS Lister de 6 vestligste kommunene i Agder. Kommunene har en befolkningstetthet på ca 40 .000 innbyggere.

DPS Lister er lokalisert i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Funksjonene er fordelt med poliklinikker i Farsund og Flekkefjord samt døgnavdeling, Ambulant Akuttteam, FACT-team, IPS team og dagavdeling / polikliniske gruppetilbud i Kvinesdal. 

Overlege innen samhandling og samfunnsmedisin i DPS Lister skal ha et særlig ansvar for samarbeidet mellom DPS Lister og samarbeidende kommuner for å ivareta spesialisthelsetjenestens ansvar både når det gjelder oppfølging og behandling av aktuelle pasientgrupper samt for å ivareta spesialisthelsetjenestens ansvar for å bidra til å fremme god psykisk helse i Listerregionen.

Overlegen skal også ha et særlig ansvar for å følge opp de samme områder internt i DPS Lister, og ved behov bidra som rådgivende samfunnsmedisiner i KPH.
Den samfunnsmedisinske stillingen skal også kombineres med aktuelle kliniske oppgaver i DPS Lister. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Overlege innen samhandling ved DPS Lister vil ha et selvstendig ansvar for å være oppdatert og for å foreslå tiltak som kan ivareta og forbedre ansvarsområdene utover det som her beskrives:

 • Etablere og delta i samarbeidsfora mellom fagpersoner i DPS Lister og fastlegene i opptaksområdet.
 • Ha oversikt over antall henvisninger og bidra aktivt inn i avklaring og oppfølging av disse både internt i DPS Lister og opp mot primærhelsetjenesten. 
 • Etablere og bidra inn i både interne og eksterne tiltak for å redusere avslagsprosent i DPS Lister.
 • Bidra inn i utviklingsprosesser for å etablere evt. nye tilbud i DPS Lister basert på behov i befolkningen.
 • Være pådriver og foreslå tiltak for å sikre at DPS Lister er oppdatert og benytter nasjonale faglige retningslinjer innen aktuelle fagområder.
 • Rådgiver for avdelingssjef DPS Lister.
 • Bidra til at tiltak innen DPS Lister hører til områder som defineres til spesialisthelsetjenesten, og bidra som rådgiver for behandling som er i grenseområde mellom kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar.
 • Ivareta aktuelle kliniske oppgaver ut fra kompetanse og behov i avdelingen.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert lege med relevant spesialitet (f.eks allmennmedisin, samfunnsmedisin eller tilsvarende)  
 • Relevant arbeidserfaring fra fagområdet Psykisk helse fra spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten. 
 • Behersker norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
 • Selvstendig
 • Fleksibilitet
 • Tar initiativ til videreutvikling og forbedring av tiltak
 • Interessert i fagutvikling
 • Må kunne veilede andre faggrupper innen ansvarsområdet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • 4 mnd studiepermisjon m/lønn hvert 5. år
 • Et bredt, tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø, godt samarbeidsklima og god administrativ støtte.
 • Utfordrende stilling med varierte oppgaver, med mulighet for å påvirke arbeidsoppgavene selv.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef DPS Lister
Telefon: 900 72 893
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Lister
Engvald Hansens vei 6
4400 Flekkefjord
Søk på stillingen