Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å forme ditt eget legesenter? Det har du sjansen til i Melhus kommune, som ligger knappe 20 minutter unna Trondheim og St. Olavs hospital. 

Melhus kommune har totalt 13 fastlegehjemler og 2 LIS1-stillinger fordelt på 3 legesenter; Melhus legesenter, Lundamo legesenter og Gaula legesenter.  

3 av 3 fastlegehjemler er nå ledig på Gaula legesenter, som ligger i Melhus sentrum.  

Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus, kort avstand fra Trondheim og med et godt kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Legesenteret består av 3 fastleger, samt 2 erfarne og dyktige helsesekretærer.  

Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som har robuste tjenester og et godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene.  Gaula legesenter benytter Convene Collection betalingsløsning, CGM journalsystem med Pasientsky for timebestilling/elektronisk kommunikasjon og trinnvis for kvalitetssikringssystem. 

Gaula legesenter er organisert som et AS med selskapsavtale og internavtale. Betingelser for overtagelse av praksisen gjennomføres i tråd med ASA 4310.  


Arbeidsoppgaver
 • Jobben innebærer et bredt og spennende spekter av allmennlegeoppgaver
 • I stillingen inngår deltagelse i legevakt, og Melhus kommune deltar i interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik og Midtre Gauldal  
 • Stillingen kan tillegges kommunale oppgaver på helsestasjon og sykehjem 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Erfaring som fastlege vil bli vektlagt  
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven 
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig  
Personlige egenskaper
 • Er faglig dyktig og opptatt av å utføre godt legearbeid 
 • Trives med spennvidden i fagfeltet 
 • Ønske om og evne til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og samtidig mestrer å jobbe selvstendig
 •  Gode evner innen kommunikasjon og samhandling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag, og du har mulighet til å være med på å utforme legesenteret slik du ønsker det. Legesentrene i Melhus kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene driver bedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell. 

I Melhus kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, og tilbyr lønn i inntil to uker første året i hjemmelen, som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Videre ønsker vi å legge til rette for faglig utvikling og spesialisering i allmennmedisin.  

Melhus kommune ønsker at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk, og vi garanterer økonomisk for en listelengde på inntil 1000 pasienter. 
 
Vil du forme din egen legepraksis? Nå er det en unik mulighet 20 minutter unna Trondheim sentrum 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktpersoner
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Navn: Aslak Jaryd Johansen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41147876
E-post: aslak.jaryd.johansen@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Per Bortens veg 3
7224 MELHUS
Søk på stillingen