Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegeheimel utan økonomisk kompensasjon

Fastlegeheimel ved Brattvåg legekontor er ledig for overdraging til ny heimelshavar frå 01.09.21 eller etter avtale.

Lista vert administrert av kommunen, og der er ingen økonomisk kompensasjon knytt til tildeling av heimelen. Den som vert tilsett opparbeidar då heller ingen rett til goodwill for arbeidet som vert utført.

Listetaket er i dag 800, dette kan aukast ved tiltreding etter ynskje frå ny heimelshavar. Legesenteret held til i moderne lokale, kontoret er godt utsyrt, jorunalsystem er CGM allmenn. Kontoret har 6 fastlegar og 1
LIS-1 lege, dyktige medarbeidarar og godt arbeidsmiljø.

For LIS3-kandidatar kan det være aktuelt å inngå ALIS-avtale.

Til vikariatet inngår deltaking i kommunal legevaktsordning ved Ålesund Interkommunale legevakt.

Det er i dag ingen kommunale oppgåver tillagt heimelen men dette er under vurdering. I Ålesund kommune kan ein lege tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20% stilling med minimum 6 mnd. varsel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Konstituert verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Linn Jenny Husøy Morsund
Tittel: Avdelingsleiar indre
Telefon: 414 46 306
Arbeidssted
Brattvåg legekontor
Strandgata 40
6270 BRATTVÅG
Søk på stillingen