Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Ortopedisk avdeling Ullevål er organisert i 12 seksjoner og har fem sengeposter, inkludert hotellpost, i tillegg til at det disponeres senger ved en barnekirurgisk post.
På de ti operasjonsstuene er det ca. 6000 operasjoner årlig hvorav en høy andel er øyeblikkelig hjelp.
Avdelingen har i tillegg til lokalsykehusfunksjoner, også regionoppgaver og flere nasjonale behandlings- og kompetansetjenester. De forskjellige seksjoner har sentrale oppgaver innen kompleks ortopedisk kirurgi. Forskning og undervisninger satsningsområder for avdelingen.

Seksjon for hånd- og underarmskirurgi behandler alle typer sirkulerte akutte skader i hånd samt elektive problemstillinger i hånd og albue med særlig vekt på sekvele etter tidligere skader.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsstedet er per tiden Oslo universitetssykehus, Ullevål, samt dagkirurgisk enhet i Storgata. I 2023 flytter den dagkirurgiske seksjonen til den nye Storbylegevakta på Aker sykehus. Klinikken har pr i dag 2 håndkirurgiske seksjoner. Dersom det blir besluttet å slå sammen disse enhetene vil arbeidssted, arbeidsoppgaver og vaktordning kunne endres. Seksjonen har 4 overlegestillinger, disse rapporterer til seksjonsleder 

 • Stillingen inngår i eksisterende vaktsystem på OUS Ullevål
 • Arbeidet innebærer klinisk virksomhet som visitt, poliklinikk og operasjon i eget og tverrfaglig miljø 
 • Delta aktivt i undervisningsaktivitet
     

Kvalifikasjoner

Kandidater må ha bred håndkirurgisk kompetanse med fokus på operativ bruddbehandling, bløtdelshåndtering, sene- og nervekirurgi innen hånd og håndledd. Man må håndtere de fleste elektive problemstillinger innen håndkirurgi. Vi har betydelig drift innen elektiv albuekirurgi. Kompetanse innen avansert albuekirurgi vil vektlegges. Kompetanse i artroskopisk kirurgi i albue og håndledd er spesielt viktig.

 • Dokumentert autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi
 • Bred erfaring innen fagfeltet
 • Vitenskapelig aktivitet vektlegges
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Forskningsinteresse       

Vi tilbyr

 • Faglig stimulerende tverrfaglig miljø
 • Forskningsaktiv avdeling
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tilrettelegging for utdanningspermisjon
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % trekk
 • Lønn etter overenskomst
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift               
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hallgeir Bratberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90578848
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for hånd- og underarmskirurgi, Ullevål 
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen