Kort om arbeidsgiver
Vi søker en helhetstenkende, varm, faglig sterk og strukturert leder til videre utvikling av det indremedisinske lokalsykehustilbudet for indre Oslo by.

Du skaper tillit og gode relasjoner, og får med deg medarbeiderne i å oppnå målene for klinikken. Du er opptatt av fag og pasientsikkerhet og ser sammenheng mellom godt arbeidsmiljø og høy kvalitet på pasientbehandlingen.

Du bør ha god forståelse for strukturer og samarbeid i Oslo sykehusområde og det faglige utfordringsbildet. Du har helsefaglig bakgrunn, ledererfaring og appetitt for innovasjon og utvikling.

Noen av de mest sentrale ansvars- og arbeidsoppgavene vil være:
 • Overordnet lederansvar for Medisinsk klinikk
 • Arbeide strategisk for å videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen og ha fokus på tverrfaglig samarbeid også på tvers av klinikkene,
 • Lede arbeidet med etablering av nye tilbud og arbeidsformer innenfor det indremedisinske lokalsykehustilbudet ved LDS
 • Legge til rette for forskning, utdanning og fagutvikling, og ta i bruk nye digitale muligheter
 • Oversikt over klinikkens behov for ressurser og kompetanse og drive strategisk kompetanseutvikling og rekruttering
 • Være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe, med ansvar for både å sette klinikkens saker på agendaen og bidra til helhetlige løsninger for sykehuset
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Vi tilbyr:
 • Del av toppledelsen i lokalsykehus med sterk posisjon innen fag og kvalitet
 • Ledelse av klinikk i sterk utvikling, med utvidede oppgaver og nye arbeidsmetoder.
 • Del av virksomhet med ubyråkratisk kultur og få lederledd som gjør beslutningsveien kort
 • En ledende rolle i et pionérsykehus med fokus på storbyhelse, i nært samarbeid med bydelene og øvrige sykehus i Oslo.
 • Et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer
 • Sykehuset har god pensjonsordning i KLP og gode velferdsordninger.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta gjerne fortrolig kontakt med vår rådgiver Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 412 23 030 eller adm. direktør i LDS Tone Ikdahl, tlf. 948 48 756.

Registrer din CV og kortfattet søknad snarest og senest innen 26. august 2021.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ole Petter Melleby
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 23 030
Navn: Tone Ikdahl
Tittel: adm. direktør i LDS
Telefon: 948 48 756
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO
Søk på stillingen