Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Nord-Fron kommune har ledig stilling som fastlege ved Vinstra legekontor. Stillinga er fastløna 100 %. Arbeidsgjevar stiller med rettleiar og dekker kurs og andre utgifter til spesialisering i allmennmedisin.
Tilplikta deltaking i interkommunal legevaktordning. Stillinga kan bli tilplikta andre kommunale oppgåver.

Vinstra legekontor har tilsaman sju fastleger og LIS1 lege. Kontoret er kommunalt drevet med tilsett hjelpepersonell.
Arbeidsgjevar har ansvar for IKT, utstyr og lokaler.
Tiltredelse snarast.

Kvalifikasjonar
- Offentleg godkjent lege.
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Du beherskar norsk språk både munnleg og skriftleg.
- Du er lærevillig og har stort pågangsmot.

Vi kan tilby
- Fast stilling i ein framoverlent kommune med dyktige medarbeidarar og eit godt arbeidsmiljø.
- Varierte, meiningsfulle og utfordrande arbeidsoppgåver.
- Utviklingsmoglegheiter tilpassa deg og dine ambisjonar.
- Gode pensjons- og forsikringsordningar.
- Konkurransedyktig løn.
- Hjelp med å finne bustad.
- Flyttegodtgjersle.
- Barnehageplassgaranti.

Føresetnader / vilkår
- Politiattest av nyare dato er kravd for stillinga.
- Arbeidstakarar i Nord-Fron kommune blir tilsett på dei vilkåra som til ein kvar tid framgår av gjeldande lover, reglement og Hovudtariffavtala.
- Det blir trekt 2% av brutto løn til pensjon.
Arbeidsplassane i Nord-Fron kommune skal pregast av mangfold. Våre tilsette skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert, uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller etnisk bakgrunn til å søkje jobb hos oss.

Søknaden sendes
Gå inn på www.nord-fron.kommune.no for fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema. Alle søknader på ledige stillingar skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikkje sendes som e-post.

Nord-Fron kommune praktiserer meiroffentlegheit, der namn, adresse, alder og stilling blir offentleggjort på søkarlista etter at søknadsfristen har gått ut. Ønskje om evt. konfidensiell behandling må grunngjevast særskilt. Viss unntak ikkje blir akseptert, vil søkar bli varsla og søknaden kan eventuelt trekkast.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nord-Fron kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Merete Joten Skog
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 477 51 541
E-post: Bente.Joten.Skog@nord-fron.kommune.no
Navn: Anders Brabrand
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 45 124
E-post: Anders.brabrand@nord-fron.kommune.no
Arbeidssted
Nordre Byre 21
2640 VINSTRA
Søk på stillingen