Kort om arbeidsgiver

Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?

Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam

Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr. i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja, DMS Nord-Troms og kommunene Karlsøy og Balsfjord. 

PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige eldre og pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. PSHT er en del av Stormottakersatsningen (SMS) fra 2021, som blant annet innebærer at målgruppen utvides til andre pasientgrupper med sammensatte og komplekse behov, samt utvidelse av tilbudet til pasienter i hele UNN sitt opptaksområde. Dette inkluderer en styrking av samarbeidet mellom sykehus, mellom sykehus og kommune og med andre ambulante team. Samarbeidet forventes å gi raskere iverksetting av utredning, behandling og tiltak, med fokus på proaktive og helhetlige tjenester, med utgangspunkt i det som for pasienten er viktig. Gjennom SMS bidrar PSHT til at UNN blir et mer utadrettet sykehus med tjenester helt hjem til pasientene i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

PSHT og SMS er en del av UNN sitt nye Senter for E-helse, Samhandling og Innovasjon (ESI). Ved å koble kliniske miljøer sammen med innovasjon, samhandling og IKT, legger UNN til rette for utvikling av framtidas mer utadvendte sykehus, i tråd med nasjonale føringer. PSHT sin rolle i dette er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell basert på prinsippene om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv. PSHT Tromsø, Harstad og Narvik utvider kapasiteten og lyser ut flere nye stillinger. 

I PSHT Harstad er det nå ledig nyopprettet stilling som lege.

For mer info, se intervju med legen i PSHT-Tromsø: 3-P Pasienter og profesjonelle i partnerskap.

Ved søknad på flere av stillingene i de ulike PSHT, bes om at ønsket arbeidssted fremkommer i søknaden, samt prioritering av disse. 

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være teamets lege og medisinskfaglig rådgiver for PSHT Harstad
 • Du vil følge opp pasienter både inne i UNN, i kommunale institusjoner og i pasienters hjem, i tett samarbeid med pasientens fastlege og behandlende leger inne i UNN
 • Du vil både ambulere og følge opp pasienter via videokonsultasjoner

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne med relevant spesialisering i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, eller annet
 • Leger i spesialisering, også innen allmennmedisin (ALIS) er velkomne til å søke
 • Også leger uten godkjent spesialisering kan søke

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil vektlegges
 • Du må like å jobbe tverrfaglig i team, og dele av din kunnskap
 • Empatisk 
 • Strukturert
 • Åpen for pasientens perspektiv
 • Like å jobbe med komplekse problemstillinger, være interessert i bruk av teknologiske løsninger i samhandling med pasient og øvrige samarbeidsparter, samt være interessert i, og bidra aktivt i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra norsk helsevesen er en forutsetning
 • Kjennskap til DIPS
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt 
 • Ønskelig med kunnskap om samisk kultur og språk

Vi tilbyr

 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med fleksible arbeidsoppgaver der du som medarbeider får være med på å utvikle fremtidens helsetjeneste
 • En nyopprettet stilling hvor du selv kan få være med å forme rollen
 • Veiledning og støtte fra sykehusets spesialister
 • Inngå i PSHT-legenes fagnettverk
 • Internundervisning 
 • Tid til å gå i dybden i komplekse pasientsaker
 • Utfordrende oppgaver som løses best sammen med pasient, pårørende, fastlege og de andre fagpersonene i teamet.
 • Dagarbeid, ingen vaktbelastning
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • UNN kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Spansvoll
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97038450
E-post: Lisbeth.Spansvoll@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PSHT-Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen