Kort om arbeidsgiver
Åsnes legesenter er kommunalt drevet. Fastlegene jobber i åpen kurativ allmennpraksis på fastlønnsavtale etter gjeldende regelverk og med fast ansatte helsesekretærer. Kommunens legesenter er lokalisert i nye lokaler sentralt på Flisa, og ble tatt i bruk i januar 2020. Legesenteret byr på de beste forutsetninger for en effektiv legedrift, med mål om å tilrettelegge for en stabil og fremtidsrettet legetjeneste.

Totalt arbeider det en avdelingsleder, ni fastleger, en turnuslege, samt åtte fast ansatte helsesekretærer ved senteret. Alle legene benytter Infodoc som journalsystem. Åsnes kommune har ledig vikariat for allmennlege. I løpet av vikariatet kan kommunen tilby strukturert veiledning for lege i spesialisering (ALIS), dersom det er ønskelig.
 
Det er ønskelig med snarlig oppstart, og helst tiltredelse i vikariatet senest 1. juli 2021 og vikariatet har en varighet frem til 1. august 2022. 


Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis etter gjeldende avtaleverk. Alle fastlegene i kommunen deltar i organisert øyeblikkelig hjelp-ordning på dagtid. Til legehjemmelen er det tillagt deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert i Elverum.  Det må kunne påregnes at det legges offentlige oppgaver til stillingen. 

Åsnes kommune ønsker å tilby en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering til fastlegehjemler og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen.                                

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege
Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
Fullført turnus eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell som gir tilgang til å praktisere som fastlege
Refusjonsrett fra HELFO
Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsetting

Personlige egenskaper
Vi søker deg som ønsker faglige utfordringer og som har lyst til å jobbe ved et legekontor. Det er viktig for oss at du er fleksibel og har god samarbeidsevne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover,
tariffavtaler og reglementer. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Åsnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Brit Røst
Tittel: Sektorleder Helse, omsorg og velferd
Telefon: 930 89 435
E-post: AnneBritNilsen.Rost@asnes.kommune.no
Navn: Laila Herlyng
Tittel: Kommunelege
Telefon: 413 35 903
E-post: LailaHoias.Herlyng@asnes.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusgata 6
2270 FLISA