Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på ca. 405.000. Hovedsentret for laboratoriemedisin i Sykehuset Innlandet er lagt til Lillehammer. Patologi skal bygges opp slik at alle sykehusene og hele primærhelsetjenesten både i Oppland og Hedmark etter hvert kan betjenes.

Ved patologiavdelingen på Lillehammer er det 8,3 overleger og 4 leger i spesialisering.

Ved avdelingen er det ledig stilling for

Overlege - 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver

  • Deltakelse i diagnostikk av biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver samt obduksjon etter oppsatt rotasjonsplan.
  • Prøvematerialet er variert. Avdelingen er ikke seksjonert.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning
  • Den som ansettes bør kunne beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • God pensjonsordning gjennom KLP
  • Fleksibel arbeidstidsordning etter avtale
  • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Rune Waalen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99297234
Arbeidssted
Divisjon Medisinsk service, Avdeling for Patologi Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer