Kort om arbeidsgiver
Ved Gaula legesenter er det ledig fastlegevikariat i 100 % stilling med snarlig tiltredelse med en varighet på 6 måneder.

Gaula legesenter er et kontorfellesskap som har tre selvstendig næringsdrivende legehjemler. Legesenteret ble etablert i 2014, og kan vise til en stabil pasientgruppe. Totalt har legesenteret en listekapasitet på 3200 innbyggere. 

Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus og er fornuftig utstyrt, samt med moderne laboratorium. Det benyttes CGM journalsystem med Pasientsky for timebestilling/elektronisk kommunikasjon og trinnvis for kvalitetssikringsutstyr. 

Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som generelt har robuste tjenester. Vi kan skilte med godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene. 

Nærmere informasjon om Melhus kommune finner du her .

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert, kurativ allmennlegevirksomhet
  • Stillingen kan tillegges kommunale oppgaver i inntil 7,5 time per uke. Per dags dato foreligger det ingen slike oppgaver i hjemmelen
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege (HPR- nummer oppgis i søknad)
  • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
  • Klinisk erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen
Personlige egenskaper
  • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling
  • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
  • For øvrig vil personlige egenskaper som er viktig i stillingen bli vektlagt    
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48866764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Gaula legesenter
Per Bortens veg 3
7224 MELHUS