Kort om arbeidsgiver
Modum kommune har en fastlønnet utdanningsstilling for lege i spesialisering i allmennmedisin. På grunn av permisjon og vikarfunksjon for de andre legene ved senteret, vil det nå bli ledig et vikariat tilsvarende 80 - 100 prosent stilling og vil kunne vare i inntil 18 måneder.

Det er behov for å tilsette noen så rask som mulig, og vi vil derfor gjennomføre intervju og tilsetting med aktuell(e) kandidat(er) fortløpende. Vi oppfordrer interesserte kandidater til å søke så snart som mulig.

Det er pliktig deltakelse ved Ringerike interkommunale legevakt. Vikarlege kan bli tilknyttet kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke. Nærmere avtale om rammer avtales ved inngåelse av vikarfunksjon.

Om arbeidsstedet
Arbeidsplass vil være Fjordbyen Legesenter. Fjordbyen Legesenter har 4 fastlegehjemler hvor det per i dag jobber 5 leger. Det er 3 kvinnelige leger og 2 mannlige leger. Legesenteret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling, og utstyr for småkirurgi og gynekologi og benytter System X journalsystem. Det er fysioterapeuter og kiropraktor vegg i vegg med legesenteret, samt tannlege og apotek i samme bygg.

Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.

Annet
Tilfredsstillende politiattest må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.
Krav om førerkort.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin. Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner, samt har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet som lege og kollega vektlegges.

Kontaktperson
Kommuneoverlege Pål Steiran, e-post: pal.steiran@modum.kommune.no, mobil: 40808941 tirsdag, onsdag og fredag på dagtid, alle dager på kveldstid.

Søknad
Modum kommune byttet rekrutteringssystem fra Visma Rekruttering til Visma EasyCruit 01.09.2020. Dersom du opprettet brukernavn/passord i Rekruttering, vil du dessverre ikke kunne bruke dette i EasyCruit. Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktperson
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 40808941
E-post: pal.steiran@modum.kommune.no
Arbeidssted
Fjordbyen Legesenter
Strandpromenaden 1
3370 VIKERSUND